EZÉKIEL KÖNYVE

4. fejezet

Jeruzsálem megszállásának próféciája

1 És te, embernek fia, végy magadnak egy téglát, tedd azt elődbe, és véss reá egy várost, Jeruzsálemet!

2 És indíts ellene ostromot, és építs ellene tornyot, tölts ellene sáncot, és indíts ellene táborokat, és állass ellene faltörő kosokat körös-körül! 2Kir 25,1

3 És végy magadnak egy vasserpenyőt, és állasd fel azt vasfal gyanánt teközted és a város között, és irányozd tekintetedet erősen reá, és legyen ostrom alatt, és te ostromold! Jel ez az Izráel házának.

4 Te pedig feküdj bal oldaladra, és vesd az Izráel háza vétkét arra! A napok száma szerint, amennyin azon fekszel, viseljed vétküket!

5 Én pedig meghatároztam néked az ő vétkük éveit napok száma szerint, háromszázkilencven napban. Eddig viseljed az Izráel házának vétkét! 4Móz 14,34

6 És ha ezeket kitöltötted, feküdj a jobb oldaladra másodszor, és viseld a Júda házának vétkét negyven napig! Egy-egy napot egy-egy esztendőül számítottam néked.

7 És Jeruzsálem ostromára irányozd erősen tekintetedet, és karod feltűrve legyen, és prófétálj őellene!

8 S ímé, köteleket vetettem reád, hogy meg ne fordulhass egyik oldaladról a másikra, míg betöltöd ostromodnak napjait.

9 És végy magadnak búzát és árpát és babot és lencsét és kölest és tönkölyt, és tedd ezeket egy edénybe, és ezekből csinálj magadnak kenyeret! A napok száma szerint, amíg oldaladon fekszel, háromszázkilencven napon egyed azt!

10 A te ételed pedig, amellyel élsz, legyen súly szerint húsz siklus egy napra, időről időre egyed azt!

11 És vizet mérték szerint igyál, a hinnek hatodrészét igyad időről időre!

12 És ételedet árpalepény formájában egyed, és emberi ganéj tőzegénél süssed azt szemük láttára!

13 És mondá az Úr: Így eszik az Izráel fiai tisztátalan kenyerüket a pogányok közt, akik közé őket kiűzöm. Hós 9,3

14 És mondék: Ah, ah, Uram, Isten! Ímé, az én lelkem soha meg nem fertőztetett, és dögöt és vadtól szaggatottat nem ettem ifjúságomtól fogva ez ideig, és számon be nem ment tisztátalan hús. 3Móz 11

15 És mondá nékem: Nézd, marhaganéjt engedek néked emberi tőzeg helyett, hogy annál süsd meg a te kenyeredet!

16 És mondá nékem: Embernek fia! Ímé, én eltöröm a kenyérnek botját Jeruzsálemben, és eszik kenyerüket mértékkel és rettegéssel, és vizüket mértékkel és ájulással isszák. 3Móz 26,26

17 Azért, hogy kenyér és víz nélkül szűkölködjenek, és elborzadjanak mindnyájan, és megrothadjanak az ő vétkükben. JSir 4,4.5; 3Móz 26,29

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában