Hóseás

9. fejezet

Oda az öröm, számot kell adni

1 Ne örvendezz, Izráel, oly vígan, mint a pogányok, mert paráználkodással elszakadtál a te Istenedtől, és szeretted a bűnbért minden búzaszérűn. Hós 2,4

2 Szérű és sajtó nem tartja el őket, hiányozni fog abból a must. Hós 2,8-11

3 Nem maradnak az Úr földjén, hanem Egyiptomba tér vissza Efraim. Asszíriában tisztátalant esznek. Hós 8,13

4 Nem áldoznak az Úrnak borral, és nem lesznek kedvesek előtte. Áldozataik olyanok lesznek, mint a gyásztornak kenyere: mindnyájan, akik abból esznek, megfertőztetnek, mert kenyerük csak étvágyuknak szolgál. Nem jut be az Úr házába.

5 Mit cselekesztek majd az ünnepnek napján, az Úr ünnepnapján?

6 Mert íme, elbujdosnak a pusztulás miatt, Egyiptom gyűjti be, Móf temeti el őket. Ezüstkincsüket a csalán örökli, tövis lesz sátoraikban. Hós 8,13; Hós 10,8

7 Elérkeztek a számadásnak napjai, elérkeztek a megtorlásnak napjai. Megtudja majd Izráel! Bolond a próféta, őrült a léleknek embere a te vétked sokasága miatt, és mert akkora a gyűlölség.

8 Efraim szétnéz az én Istenem mellett. A prófétának minden útjaira háló vettetett, gyűlölség van Istenének házában. Hós 4,12

9 Mélyen elfajultak, mint Gibea napjaiban, de megemlékezik álnokságaikról, és megbünteti az ő gonoszságukat. Hós 10,9; Bír 19,22.25

10 Mint szőlőfürtöket a pusztában, úgy találtam Izráelt, mint a fügefa első termésének zsengéjét, úgy néztem a ti atyáitokat. De bementek Baál-Peorhoz, és a gyalázatosnak adták magukat, és utálatossá váltak, mint amit szerettek. 5Móz 32,10; 4Móz 25,3; Zsolt 106,28

11 Efraim! Elszáll dicsőségük, mint a madár! Nem lesz szülés, sem terhesség, sem fogamzás! Hós 10,6-7

12 Mert még ha felnevelnék is fiaikat, mégis gyermektelenekké teszem őket, sőt még nékik is jaj, ha elfordulok tőlük.

13 Efraim, amint néztem, mint Tírusz van plántálva a mezőben, de Efraimnak mégis az öldöklőhöz kell kihoznia az ő fiait. Jer 21,13; 17,3

14 Adj nékik, oh, Uram! Mit adj? Adj nékik meddő méhet és kiszáradt emlőket!

15 Minden gonoszságuk Gilgálban van, mert ott gyűlöltem meg őket. Cselekedeteik gonoszsága miatt kiűzöm őket házamból, nem szeretem őket többé. Fejedelmeik mindnyájan pártütők. Hós 4,15; 12,11

16 Meg van verve Efraim, gyökerük elszáradt! Nem teremnek gyümölcsöt. Még ha nemzenének is, megölöm méhüknek szerelmes magzatit.

17 Elveti őket az én Istenem, mert nem hallgattak reá, és bujdosókká lesznek a pogányok között.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában