Hóseás

12. fejezet

Jákób, az ősatya példakép népe számára

1 Széllel táplálkozik Efraim, és fut a keleti szél után. Mindennap szaporítja a hazugságot és a sanyargatást, és frigyet szereznek az Asszírussal, és Egyiptomba visznek olajat. Hós 5,13; 7,11; 8,7-10; 2Kir 15,19-20

2 Pere van az Úrnak a Júdával is, és megbünteti Jákóbot az ő útjai szerint. Cselekedetei szerint fizet meg néki. Hós 8,14

3 Anyja méhében sarkon fogta bátyját, és mikor erős volt, küzdött az Istennel. 1Móz 25,26

4 Küzdött az angyallal, és legyőzte, sírt, és könyörgött néki. Bételben találta meg őt, és ott beszélt velünk. 1Móz 32,24-28; 1Móz 28,11-15; 35,7-15

5 Bizony az Úr, a Seregeknek Istene, az Úr az ő neve.

6 Térj hát vissza a te Istenedhez, őrizd meg az irgalmasságot és az ítéletet, és bízzál szüntelen a te Istenedben!

7 Kánaánita ő! Hamis mértékek vannak kezében, szeret mást megcsalni. Ám 8,5.6

8 És Efraim ugyan ezt mondja: Bizony meggazdagodtam, vagyont szerzettem magamnak. Semmi szerzeményemben nem találnak rajtam álnokságot, amely bűn volna. Ám 6,13

9 De én vagyok az Úr, a te Istened Egyiptom földjétől kezdve. Újra sátorok lakójává teszlek téged, mint az ünneplés napjain. Hós 13,4; 2Móz 3,13.14

10 Mert én szólottam a prófétákhoz, én sokasítottam meg a látásokat, és én szólottam hasonlatokban a próféták által.

11 Ha Gileád a gonoszság városa, bizony semmivé lesznek! Gilgálban ökrökkel áldoznak, de oltáraik is olyanokká lesznek, mint a kőrakások a mező barázdáin. Hós 5,6

12 Jákób Aram földjére bujdosott, és egy asszonyért szolgált az Izráel, és egy asszonyért pásztorkodott. 1Móz 27,43; 28,10; 29,15-18

13 És próféta által hozta fel az Úr Izráelt Egyiptomból, és próféta által tartatott meg. 2Móz 3,10; 5Móz 29,5

14 Gonoszul ingerelte Efraim az Istent, de rajta szárasztja a sok vért, és gyalázatosságát megfizeti néki az ő Ura.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában