Hóseás

13. fejezet

Megváltás a halálból. A bűn rombolása

1 Efraim szólott volt, rettegés: naggyá lett Izráelben, de vétkezett a Baállal, és meghalt.

2 Most is többítik bűneiket, és csinálnak maguknak öntött képeket az ő ezüstjükből, bálványokat az ő eszük szerint. Képfaragók csinálmánya mindaz. Róluk mondják: Emberek, akik áldoznak, borjúkat csókolnak! Hós 2,7; 4,12; 8,4.11.14; 10,1; 11,2; 12,11; 1Kir 19,18

3 Azért olyanná lesznek, mint a reggeli felhő és mint a harmat, amely korán eltűnik, mint a szérűről elsodort polyva, és mint a kéménynek füstje. Zsolt 1,4; 35,5; 37,20; Ésa 17,13; 41,15

4 Pedig én vagyok az Úr, a te Istened Egyiptom földjétől fogva. Nem ismerhetsz más Istent kívülem, és rajtam kívül nincs más szabadító! Hós 12,9; 2Móz 3,14.15

5 Én ismertelek téged a pusztában, az eltikkadt földön. Hós 11,1.3.4; 5Móz 32,10

6 Amint legeltek: elteltek, elteltek és szívük felfuvalkodék, azért hát elfelejtkezének rólam. Hós 4,7; 7,15; 10,1

7 De olyan is leszek hozzájuk, mint az oroszlán, mint a párduc, úgy lesekedem az úton. Hós 5,14

8 Rájuk rohanok, mint a kölykétől megfosztott medve, és széttépem szívük borítóját, és felfalom ott őket, mint egy nőstény oroszlán. A mezei vad szaggatja szét őket.

9 Romlásodra lett Izráel, hogy ellenem törekedtél, a te segítőd ellen.

10 Hol van hát a te királyod, hol van, hogy megoltalmazzon minden városodban? És bíráid, akik felől ezt mondád: Adj nékem királyt és fejedelmeket! 1Sám 8,5

11 Adtam néked királyt haragomban, és elvettem az én búsulásomban! 1Sám 8,7; 10,21.24

12 Egybe van kötve Efraim álnoksága, eltéve az ő bűne.

13 A szülőasszony kínjai lepik meg őt. Oktalan fiú ő, mert a kellő időben nem jő ki anyjának méhéből.

14 Megváltom őket a Seol hatalmából. Megmentem őket a haláltól. Hol van a te veszedelmed, oh, halál?! Hol van a te romlásod, oh, Seol?! Megbánás elrejtetett énelőlem. 1Kor 15,55

15 Mert bár a testvérek közt ő a legvirágzóbb, feljő a keleti szél, az Úr szele támad fel a pusztából, kiszárad kútfeje, elapad forrása, az rabolja ki minden drága kincseinek tárházát. Hós 8,3.7.8; 12,1; 10,14

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában