Hóseás

5. fejezet

Fenyegetés mindkét királyság ellen

1 Halljátok meg ezt, ti, papok! Figyeljetek, Izráel háza! Hallgassatok ide, királynak háza! Hiszen reátok vonatkozik az ítélet, mert tőrré lettetek Micpának, és kiterített hálóvá a Táboron.

2 Szertelen a hitehagyottak öldöklése, de én mindnyájuk fenyítéke leszek.

3 Jól ismerem én Efraimot, és Izráel nincs elrejtve előlem. Hiszen most is paráználkodol, Efraim! Megfertőztetett az Izráel. Hós 6,10

4 Nem engedik őket az ő cselekedeteik megtérni az ő Istenükhöz, mert paráznaság lelke van közöttük, és nem ismerik az Urat.

5 Izráel ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, Izráel és Efraim bűneik miatt vesznek el, velük együtt Júda is elvész. Hós 7,10; Ám 4,2; 8,7

6 Juhaikkal és ökreikkel mennek keresni az Urat, de nem találják, eltávozott az őtőlük. Ésa 1,13-15

7 Hűtlenül cselekedtek az Úr ellen, mert idegen fiakat nemzettek, most azért megemészti őket az újhold, örökségeikkel egyben.

8 Fújjátok meg a kürtöt Gibeában, a tárogatót Rámában, rivalgjatok Bét-Avenben! Utánad Benjámin! Bír 5,14

9 Efraim pusztává lesz a büntetés napján, Izráel törzsei ellen kijelentettem a változhatatlan ítéletet. 2Kir 15,29; 17,6; Ám 2,6; 3,11; 4,1-3; 5,1-3

10 Júda fejedelmei olyanok, mint a határrontók, kiontom rájuk az én haragomat, mint a vizet. 2Kir 17,19

11 Efraim el van nyomva, összetörve az ítélettől, mert tetszett néki követni az emberi rendelést. 1Kir 12,26-33

12 Én pedig olyanná lettem Efraimnak, mint a moly, és a Júda házának, mint a rothadás.

13 Látta ugyan Efraim a maga betegségét, Júda is a maga sebét, és Efraim Asszíriához folyamodott, és küldött Járéb királyhoz, de az nem tud titeket meggyógyítani, és nem veszi le rólatok a sebet. 2Kir 15,19.20; Hós 7,11

14 Mert olyan leszek Efraimnak, mint az oroszlán, és Júda házának, mint az oroszlán-kölyök. Én, én szaggatom szét, elmegyek, felkapom, és nem lesz, aki megszabadítsa!

15 Elmegyek, visszatérek helyemre, mígnem megismerik, hogy vétkeztek, és keresni fogják az én orcámat. Nyomorúságukban keresnek majd engem!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában