Ámós

4. fejezet

Fenyegetés Izráel vezetői ellen

1 Halljátok meg e beszédet Básánnak ünői, akik Samaria hegyén vagytok, akik nyomorgatjátok a szegényeket, megrontjátok az ügyefogyottakat, akik azt mondják az ő uruknak: Hozd elő, hadd igyunk! Ám 2,6.7; 1Kir 16,24

2 Megesküdt az Úr Isten az ő szentségére, hogy ímé, napok következnek reátok, amikor szigonyokkal visznek el titeket, és a ti maradékotokat halászó horgokkal. Hab 1,14.15; 2Kir 15,29; 17,6

3 És a réseken mentek ki, mindenikőtök egyenest, és a Hermónba vettettek – ezt mondja az Úr.

4 Menjetek Bételbe, és vétkezzetek, szaporítsátok a vétkeket Gilgálban! Vigyétek fel reggelente áldozataitokat, és harmadnaponként tizedeiteket! Hós 4,15

5 Kovászosból gyújtsatok hálaáldozatot! Ajánljatok önkéntes áldozatokat, híreszteljétek, mert így szeretitek, Izráel fiai – azt mondja az Úr Isten. 3Móz 7,11-13

6 De én is bocsátottam rátok fogak tisztaságát minden városaitokban, és kenyérszükséget minden helységeitekben, és még sem tértetek vissza hozzám – ezt mondja az Úr. Jóel 1,10-11

7 De én is megvontam tőletek az esőt három hónappal az aratás előtt, és esőt adtam egy városra, más városra pedig nem adtam esőt. Az egyik rész esőt kapott, az a rész pedig, amelyre nem esett eső, megszáradott. 5Móz 11,17; Agg 1,11

8 És két-három város tántorgott egy-egy városba vizet inni, de meg nem elégíttettek. És mégsem tértetek vissza hozzám – ezt mondja az Úr.

9 Megvertelek titeket szárazsággal és ragyával.* Kertjeiteknek, szőlőiteknek, fügefáitoknak és olajfáitoknak nagy részét megette a sáska. És még sem tértetek vissza én hozzám – ezt mondja az Úr. Jóel 1,4-5; Agg 2,17; Hós 7,8-10

10 Döghalált bocsátottam rátok, mint Egyiptomra. Fegyverrel öltem ifjaitokat, fogságra vitettem lovaitokat, és táborotok bűzét egész orrotokig emeltem. És még sem tértetek vissza hozzám – ezt mondja az Úr. 2Móz 9,3; Ez 14,19.20; Jer 18,12; 44,16-19

11 Felforgattam közületek többeket, amint felforgatta Isten Sodomát és Gomorát, és olyanokká lettetek, mint a tűzből kikapott üszök. És mégsem tértetek vissza hozzám – ezt mondja az Úr. 1Móz 19,24; 2Kir 15,29; Ésa 1,5

12 Azért hát ekképpen cselekszem veled, Izráel! Minthogy pedig ekképpen cselekszem veled, készülj Istened elé, oh, Izráel!

13 Mert ímé, aki hegyeket alkotott, és a szelet teremtette, és aki megjelenti az embernek az ő gondolatát, aki a hajnalt sötétséggé változtatja, és a föld magaslatain lépdel: az Úr ő, a Seregeknek Istene az ő neve. Zsolt 65,7; Ésa 45,7; Mik 1,3

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában