Ámós

2. fejezet

Fenyegeti Moábot, Júdát és Izráelt

1 Így szól az Úr: Három bűne miatt a Moábnak, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert mésszé égette Edom királyának csontjait. Ez 25,11-14

2 Tüzet vetek azért Moábra, és az emészti meg Kerijjoth palotáit, és meghal Moáb a zajban, hadi lárma közt, a kürt zengése közben.

3 Kivágom a bírót közüle, és minden fejedelmit megölöm vele egyetemben – ezt mondja az Úr.

4 Így szól az Úr: Három bűne miatt a Júdának, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert megvetették az Úrnak törvényét, és nem tartották meg rendeléseit. Eltévelyítették őket az ő hazugságaik, amelyeket az ő atyáik követtek.

5 Tüzet vetek azért Júdára, és az emészti meg Jeruzsálem palotáit.

6 Így szól az Úr: Három bűne miatt az Izráelnek, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert pénzért adták el az igazat, a szegényt pedig egy öltő saruért. Hós 4,2; Ám 8,6; Jóel 3,3

7 Akik a föld porát áhítják a szegények fejére, és a nyomorultak útját elfordítják. Fiú és az atyja egy leányhoz járnak, hogy megfertőztessék az én szent nevemet. Ám 8,4

8 Zálogos ruhákon nyújtózkodnak minden oltár mellett, és az elítéltek borát isszák az ő Istenük házában. Ám 6,6; Hós 8,11

9 Pedig én irtottam ki előlük az emoreusokat, akik magasak voltak, mint a cédrusok, erősek, mint a cserfák. Mégis kiirtottam gyümölcsét felül és gyökerét alul. 4Móz 13,32-34; 21,21-24

10 És én hoztalak fel Egyiptom földjéről, és negyven esztendeig én hordoztalak a pusztában titeket, hogy bírjátok az emoreusok földjét. 2Móz 12,51; 5Móz 8,2

11 És prófétákat támasztottam a ti fiaitok közül, és nazirokat ifjaitok közül. Nem így van-é vajon, Izráel fiai? – ezt mondja az Úr. 4Móz 6,1-8; JSir 4,7

12 De a nazirokat borral itattátok, és a prófétákra ráparancsoltatok, mondván: Ne prófétáljatok! Ám 7,13; Ésa 30,10

13 Ímé, én is lenyomlak titeket, ott ahol vagytok, mint a cséplő szekér lenyomja a kévékkel teli szérűt.

14 Elvész azért a futás a gyorstól, és nem erősíti meg az erőst az ő ereje, és a hős sem menekedhetik.

15 Nem állja meg helyét az íjhordozó sem, nem menekülhet el még a gyors lábú sem, és a lovon ülő sem menekedhetik.

16 És a bátor szívű is a hősök között meztelenül fut el azon a napon – ezt mondja az Úr.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában