5Mózes

8. fejezet

Intés Isten iránti hálára

1 Mind azt a parancsolatot, amelyet én e mai napon parancsolok néked, tartsátok meg és teljesítsétek, hogy élhessetek és megsokasodhassatok, bemehessetek, és bírhassátok a földet, amely felől megesküdött az Úr a ti atyáitoknak!

2 És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-é az ő parancsolatait vagy nem? 4Móz 14,26-35; 5Móz 13,3

3 És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nemcsak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. 2Móz 16,4.15; Mt 4,4; Lk 4,4

4 A te ruházatod le nem kopott rólad, sem a te lábad meg nem dagadott immár negyven esztendőtől fogva. 5Móz 29,5; Neh 9,21

5 Gondold meg azért a te szívedben, hogy amiképpen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened! Zsid 12,6

6 És őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed!

7 Mert az Úr, a te Istened jó földre visz be téged: bővizű patakoknak, forrásoknak és mély vizeknek földjére, amelyek a völgyekben és a hegyeken fakadnak.

8 Búza-, árpa-, szőlőtő- füge- és gránátalmatermő földre, faolaj- és méztermő földre.

9 Oly földre, amelyen nem nyomorogva eszed kenyeredet, és ahol semmiben sem szűkölködöl, oly földre, amelynek kövei vas, és amelynek hegyeiből rezet vághatsz.

10 Ha azért eszel majd és megelégszel: dicsérjed az Urat, a te Istenedet azért a jó földért, amelyet néked adott! 5Móz 6,11.12

11 Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, amelyeket én parancsolok néked e mai napon!

12 Hogy mikor eszel és jóllakol, és szép házakat építesz, és lakozol azokban,

13 és mikor a te barmaid és juhaid megsokasodnak, és ezüstöd és aranyad is megsokasodik, és minden jószágod megszaporodik,

14 fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földjéből, a szolgaságnak házából! Hós 13,6

15 Aki vezérlett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, amelyben víz nem vala; aki vizet ada néked a kemény kősziklából; 2Móz 17,6

16 aki mannával étete téged a pusztában, amit nem ismertek a te atyáid, hogy megsanyargasson és hogy megpróbáljon téged, és jól tegyen veled azután! 2Móz 16,14.15

17 És ne mondjad ezt a te szívedben: Az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerzette nékem e gazdagságot.

18 Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai napon van!

19 Ha pedig teljesen megfelejtkezel az Úrról, a te Istenedről, és idegen istenek után jársz, és azoknak szolgálsz, és meghajtod magadat azoknak, bizonyságot tészek e mai napon tiellenetek, hogy végképpen elvesztek,

20 mint azok a nemzetek, akiket az Úr elveszt előletek, azonképpen vesztek el, azért mert nem hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában