Ámós

8. fejezet

Éhség Isten beszéde után

1 Ily dolgot láttatott velem az Úr Isten: Ímé, egy kosár érett gyümölcs.

2 És mondá: Mit látsz Ámós? És mondám: Egy kosár érett gyümölcsöt. És mondá az Úr nékem: Eljött vége az én népemnek, az Izráelnek, nem bocsátok meg néki többé! Ám 7,8

3 Azon a napon jajjá változnak a templomi énekek – így szól az Úr Isten –, és temérdek lesz a hulla, szó nélkül hányák mindenüvé.

4 Halljátok meg ezt ti, kik a szegényre törtök, és e föld szegényeinek kipusztítására! Ám 2,6-7

5 Mondván: Mikor múlik el az újhold, hogy gabonát árulhassunk? És a szombat, hogy megnyithassuk a gabonás házat? Hogy megkisebbítsük a vékát, és megnagyobbítsuk az árát, és hamis mértékkel csalhassunk?! Péld 11,1

6 Hogy megvegyük a szegényeket pénzen, és a szűkölködőt egy öltő saruért, és eladhassuk a gabona hulladékát?!

7 Megesküdt az Úr a Jákób büszkeségére: Soha el nem felejtem semmi cselekedetüket!

8 Ne rendüljön-é meg emiatt a föld? És ne búsuljon-é annak minden lakosa?! Bizony felindul egészen, mint a folyam, és dagad és apad, mint Egyiptom folyója. Jer 46,7.8

9 És lészen azon a napon – azt mondja az Úr Isten –, lenyugtatom a napot délben, és besötétítem a földet fényes nappal. Ám 5,8; Ésa 5,30; Mik 3,6

10 Ünnepeiteket búra változtatom, és minden dalotokat szomorú énekké! Gyászruhát borítok minden derékra, és kopaszságot minden fejre, és olyanná teszem, mint aki egyetlen fiát siratja. A vége pedig, mint a keserűség napja! Ésa 15,2; Jer 6,26

11 Ímé, napok jőnek – azt mondja az Úr Isten –, és éhséget bocsátok e földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után.

12 És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg.

13 Azon a napon elepednek a deli szüzek meg az ifjak is a szomjúság miatt,

14 akik Samaria bűnére esküsznek, és ezt mondják: Él a te istened, oh, Dán: és él a te utad, oh, Beérseba! Bizony elhullanak, és nem kelnek fel többé! Ám 9,2-4.10; 1Kir 12,28.29

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában