Mikeás

3. fejezet

A világi és egyházi vezetők büntetése

1 És mondám én: Halljátok, kérlek, Jákób fejedelmei és Izráel házának vezérei: Nem a ti tisztetek-é tudni az ítéletet?!

2 Ti, kik gyűlölitek a jót, és kedvelitek a gonoszt! Akik levonszátok róluk bőrüket, és csontjaikról az ő húsukat!

3 Akik megeszik az én népemnek húsát, és lenyúzzák róluk bőrüket, és összetörik csontjaikat, és feldarabolják, akárcsak a fazékba, és mint húst a tálba.

4 Kiáltanak majd az Úrhoz, de nem hallgatja meg őket, sőt elrejti akkor orcáját előlük, mivelhogy gonoszokká lettek cselekedeteik.

5 Így szól az Úr a próféták ellen, akik elámítják az én népemet, akik, ha van, mit rágniuk, békességet hirdetnek, az ellen pedig, aki nem vet valamit szájukba, hadat indítanak. Mik 2,11; Ez 13,19

6 Azért éjszaka száll rátok, hogy ne lássatok, és sötétség jő rátok, hogy ne jövendölhessetek, és a nap lemegy a próféták felett, és elsötétül rajtuk a nappal. Ésa 5,30; Hós 4,5; Ám 8,9

7 És megszégyenülnek a látók, és elpirulnak a jövendőmondók, és elfedik szájukat mindnyájan, mert nem lészen felelet Istentől.

8 Én ellenben megteljesedem az Úr lelkének erejével, és ítélettel és hatalommal, hogy hirdessem Jákóbnak az ő vétkét, és Izráelnek az ő bűnét. Ésa 58,1

Jeruzsálem elpusztulásának hirdetése

9 Halljátok ezt, kérlek, Jákób házának fejei és Izráel házának vezérei, akik utáljátok az ítéletet, és minden igazságot elcsavartok,

10 akik vérrel építitek a Siont, és Jeruzsálemet hamissággal! Ez 22,27

11 Kiknek fejedelmei ajándékért ítélnek, és papjaik jutalomért tanítanak, és prófétáik pénzért jövendölnek, és mégis az Úrra támaszkodnak, mondván: Avagy nincsen-é közöttünk az Úr?! Nem következik mireánk veszedelem! Mik 7,3; Ez 13,19

12 Azért timiattatok mezővé szántatik a Sion, és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős heggyé. Jer 26,18

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában