Mikeás

7. fejezet

Kevés az igaz

1 Jaj nékem, mert olyanná lettem, mint a letakarított mező, mint a megszedett szőlő! Egy enni való gerezd sem maradott, pedig zsengére vágyott a lelkem.

2 Elveszett e földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, ki-ki hálóval vadássza atyjafiát. Jer 9,2-6; 23,14; Ésa 1,4

3 Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez, a fejedelem követelőzik, és a bíró fizetésre vár, a főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt.

4 Aki jó közöttük, olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött, most következik el az ő zűrzavaruk. Ez 2,6

5 Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban, az öledben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját!

6 Mert a fiú bolondnak tartja atyját, a leány anyja ellen támad, a meny az ő napára,* az embernek saját háznépe az ellensége.

Gazdag isteni kegyelem ígérete a büntetés után

7 De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem!

8 Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom! Ésa 14,29

9 Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene. Mindaddig, amíg leperli peremet, és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Zsolt 27,1

10 De meglátja ellenségem is, és szégyen borítja el, aki ezt mondja nékem: Hol az Úr, a te Istened? Meglátják őt az én szemeim, hogy ímé, széttapostatik, mint az utcasár. Zsolt 79,10; Ésa 10,5-26

11 Falaid megépítésének napja! E napon távol lesz a törvény!

12 Azon a napon eljőnek hozzád Asszíriából és Egyiptom városaiból, Egyiptomtól a folyamig, tengertől tengerig és hegytől hegyig.

13 És pusztává lesz a föld az ő lakói miatt, az ő cselekedeteik gyümölcséért.

14 Legeltesd népedet a te vessződdel, a te örökségednek nyáját, amely magánosan lakozik az erdőben, a Kármel közepén. Legeljenek Básánban és Gileádban, mint a hajdankor napjain! Zsolt 79,13; 80,2

15 Mint az Egyiptom földjéről kijövetelednek idején, láttatok vele csodadolgokat.

16 Látják ezt a pogányok, és megszégyenülnek minden erejükkel. Kezüket szájukra teszik, füleik megsiketülnek.

17 Nyalják a port, mint a kígyó, mint a föld férgei, reszketve jőnek rejtekeikből, remegve folyamodnak az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, és félnek tetőled. Zsolt 72,9

18 Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban! 2Móz 34,6

19 Hozzánk térvén, könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket!

20 Hűséget mutatsz a Jákóbnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak még az ősidőkben.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában