ZSOLTÁROK KÖNYVE

80. fejezet

Könyörgés Izráelnek, Isten szőlőjének megtartásáért

1 Az éneklőmesternek a sosannim-éduthra, Aszáf zsoltára.

2 Oh, Izráelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kerubokon ülsz, jelenj meg fényeddel! Zsolt 74,1; 2Sám 6,2; Zsolt 99,1

3 Efraim, Benjámin és Manasse előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket!

4 Oh, Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk! Ésa 60,3; Zsolt 44,4; 118,27

5 Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére?

6 Könnyhullatásnak kenyerével éteted őket, s könnyhullatások árjával itatod meg őket. Zsolt 102,10

7 Perpatvarrá tevél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Zsolt 44,14; 79,4; 137,7

8 Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk!

9 Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elültetéd. Ésa 5,1.7

10 Helyet egyengettél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet.

11 Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszei olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái.

12 Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig.

13 Miért rontottad el annak gyepűit,* hogy szaggathassa minden járókelő?

14 Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad.

15 Oh, Seregek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az egekből, és lásd és tekintsd meg e szőlőtőt! Ésa 64,8-11

16 És a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél!

17 Elégett a tűzben, levágatott; arcod haragjától elvesznek. 2Kir 17,6

18 Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak,

19 hogy el ne térjünk tőled! Eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet.

20 Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában