ZSOLTÁROK KÖNYVE

79. fejezet

Panasz Jeruzsálem elpusztítói ellen

1 Aszáf zsoltára. Oh, Isten, pogányok jöttek be örökségedbe, megfertőztették szent templomodat, Jeruzsálemet kőhalommá tették. 2Kir 25,1-10

2 Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, szentjeid húsát a föld vadjainak.

3 Ontották vérüket, mint a vizet Jeruzsálem körül, s nem volt, aki eltemette volna őket.

4 Gyalázattá lettünk szomszédaink előtt, csúfságul és nevetségül a körültünk lakóknak. Zsolt 44,14; 80,7; 137,7; Ez 25,3.6; 26,2

5 Meddig haragszol, Uram, szüntelen? Meddig gerjedez féltő szerelmed, mint a tűz?

6 Ontsd ki haragodat a pogányokra, akik nem ismernek téged, és az országokra, amelyek nem hívják segítségül a te nevedet! Jer 10,25

7 Mert megemésztették Jákóbot, és hajlékát elpusztították. Zsolt 14,4

8 Ne emlékezzél meg rovásunkra elődeink vétkéről, siess elénk irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon. Ésa 64,8-10

9 Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért! Ments meg minket, és bocsásd meg vétkeinket a te nevedért! Ésa 48,9; Ez 20,22

10 Minek mondanák a pogányok: Hol az ő Istenük? Legyen nyilvánvaló a pogányokon szemeink láttára a te szolgáid kiontott véréért való bosszúállásod!

11 Jusson elődbe a foglyok könyörgése, karod hatalmával tartsd meg a halálnak eme fiait!

12 És fizess meg szomszédaink keblébe hétszeresen a gyalázatért, a mellyel illettek téged, oh, Uram! Ésa 65,6.7

13 Mi pedig, a te néped és a te legelőd nyája, hálát adunk néked mindörökké, s nemzedékről nemzedékre hirdetjük a te dicséretedet. 5Móz 32,9-13

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában