ZSOLTÁROK KÖNYVE

81. fejezet

Az igazi ünneplés

1 Az éneklőmesternek, a gittithre, Aszáfé. 1Krón 25

2 Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, ujjongjatok a Jákób Istenének!

3 Dalt zengjetek, és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt!

4 Fújjatok kürtöt újholdra, holdtöltekor, a mi ünnepünk napján, 4Móz 10,2-10

5 mert végzett dolog ez Izráelnél, a Jákób Istenének rendelése.

6 Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, amikor kijött Egyiptom földje ellen. Nyelvet hallék ott, amit nem tudtam. 2Móz 23,17

7 Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól.

8 A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Szela. 2Móz 14,10; 2Móz 17,7

9 Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened! Oh, Izráel, ha te meghallgatnál engem! 5Móz 32,29

10 Ne legyen tenálad idegen isten, és az idegen isten előtt meg ne hajolj!

11 Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről; nyisd szét a te szájad, és betöltöm azt. 2Móz 20,1.2

12 De nem hallgatott népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem. ApCsel 7,39-42

13 Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint.

14 Oh, ha az én népem hallgatna reám, s Izráel az én útjaimon járna! Ésa 48,18; 5Móz 28,1-14

15 Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem.

16 Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló volna az ő idejük.

17 És ő megelégítené őt java búzával. És sziklából folyó mézzel töltenélek be téged. 5Móz 32,13; Zsolt 18,24-25

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában