ZSOLTÁROK KÖNYVE

72. fejezet

A béke nagy Fejedelmének és országának dicsérete

1 Salamoné. Isten, a te ítéletidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának! 1Kir 3,9

2 Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal! 2Sám 8,15; Péld 31,8.9

3 Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot! 1Kir 4,21.24.25

4 Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót! 1Kir 3,16-27

5 Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre!

6 Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet!

7 Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold!

8 És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig és a nagy folyamtól a föld határáig! 1Kir 4,21.24

9 Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port!

10 Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot, Seba és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé! 1Kir 9,11.14; 10,1.10.24.25; Ésa 60,6

11 Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki!

12 Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője.

13 Könyörül a szegényen és szűkölködőn, s a szűkölködők lelkét megszabadítja.

14 Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében.

15 És éljen ő, és adjanak néki Seba aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt mindennapon!

16 Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve! 1Kir 4,20.25

17 Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz! Vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt!

18 Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, aki csudadolgokat cselekszik egyedül!

19 Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld! Ámen! Ámen!

20 Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában