ZSOLTÁROK KÖNYVE

71. fejezet

Könyörgés Isten kegyelméért időskorban

1 Tebenned bízom, Uram! Ne szégyenüljek meg soha! Zsolt 125,1

2 A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem! Hajtsd hozzám füledet, és tarts meg engem! Zsolt 31,2; Dán 9,16

3 Légy sziklaváram, ahova menekülhessek szüntelen, rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erősségem vagy te. Péld 18,10

4 Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezéből, a hamisnak és kegyetlennek markából!

5 Mert te vagy az én reménységem, oh, Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva! Zsolt 22,10.11

6 Reád támaszkodom születésem óta, anyámnak méhéből te vontál ki engem, rólad szól az én dicséretem szüntelen.

7 Mintegy csudává lettem sokaknak, de te vagy az én erős bizodalmam.

8 Megtelik szájam dicséreteddel, mindennapon a te dicsőségeddel.

9 Ne vess el engem az én vénségemnek idején, mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem!

10 Mert felőlem szólanak elleneim, és akik életemre törnek, együtt tanácskoznak, Zsolt 64,6.7

11 mondván: Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg, mert nincs, aki megszabadítsa.

12 Oh, Isten, ne távozzál el tőlem! Én Istenem, siess segítségemre! Zsolt 70,2.4

13 Szégyenüljenek meg és enyésszenek el életemnek ellenségei! Borítsa szégyen és gyalázat azokat, akik vesztemre törnek!

14 Én pedig szüntelen reménylek, és szaporítom minden te dicséretedet.

15 Szájam beszéli a te igazságodat, mindennap a te szabadításodat, mert számát sem tudom. Zsolt 139,17

16 Az Úr Istennek nagy tetteivel járok, csak a te igazságodról emlékezem.

17 Oh, Isten, gyermekségemtől tanítottál engem, és mind mostanig hirdetem a te csudadolgaidat.

18 Vénségemig és megőszülésemig se hagyj el engem, oh, Isten, hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy tetteidet. Zsolt 18,1-51

19 Hisz a te igazságod, oh, Isten, felhat az égig, mert nagyságos dolgokat cselekedtél; kicsoda hasonló tehozzád, oh, Isten?!

20 Aki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből ismét felhozol minket. Zsolt 18,1.19.44; 49,16; 80,13

21 Megsokasítod az én nagyságomat, hozzám fordulsz, és megvigasztalsz engem.

22 Én is tisztellek téged lanttal a te hűségedért, én Istenem! Éneklek néked hárfával, oh, Izráelnek szentje!

23 Örvendeznek az én ajakim, hogy énekelhetek néked, és lelkem is, amelyet megváltottál. Zsolt 63,6-8

24 Nyelvem is mindennapon hirdeti a te igazságodat, mert megszégyenültek és gyalázattal illettettek, akik vesztemre törnek.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában