ZSOLTÁROK KÖNYVE

139. fejezet

Isten mindentudó és mindenütt jelenvaló

1 Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Zsolt 17,3; Jer 12,3

2 Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat.

3 Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod.

4 Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram! Zsolt 44,22

5 Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.

6 Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt. Zsolt 92,6

7 Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hová fussak?

8 Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ám 9,2

9 Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék,

10 ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem.

11 Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz,

12 a sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség olyan, mint a világosság.

13 Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.

14 Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! És jól tudja ezt az én lelkem.

15 Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében. Jób 10,10-12

16 Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva; a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük.

17 És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh, Isten! Mily nagy azoknak summája! Zsolt 40,6; 71,15

18 Számlálgatom őket: többek a fövénynél. Felserkenek, s mégis veled vagyok.

19 Vajha elvesztené Isten a gonoszt! Vérszopó emberek, fussatok el tőlem!

20 Akik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel, a te ellenségeid.

21 Ne gyűlöljem-é, Uram, a téged gyűlölőket? Az ellened lázadókat ne utáljam-é? Zsolt 101,4-8; Jel 2,6

22 Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimmé lettek.

23 Vizsgálj meg engem, oh, Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! Zsolt 26,2

24 És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? És vezérelj engem az örökkévalóság útján!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában