Jeremiás

12. fejezet

Az ország szomorú állapota lakosainak bűnei miatt

1 Igaz vagy, Uram, hogyha perlek is veled. Éppen azért hadd beszélhessek veled peres kérdésekről! Miért szerencsés az istentelenek útja? Miért vannak békességben mindnyájan a hűtlenkedők? Jób 21,7-14

2 Beplántálod őket, meg is gyökereznek, felnevekednek, gyümölcsöt is teremnek, közel vagy te az ő szájukhoz, de távol vagy az ő szívüktől.

3 Engem pedig ismersz te, Uram! Látsz engem, és megvizsgáltad irántad való érzésemet. Szakítsd külön őket, mint a mészárszékre való juhokat, és készítsd őket a megölésnek napjára! Zsolt 17,3

4 Meddig gyászoljon a föld, és meddig száradjon el minden fű a mezőn? A benne lakók gonoszsága miatt pusztul el barom és madár, mert azt mondják: Nem látja meg a mi végünket! Zsolt 107,34; Sof 1,3

5 Hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged, mi módon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak békességes földön vagy bátorságban, ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között?

6 Bizony még a te atyádfiai és a te atyádnak háznépe is, ők is hűtlenül bántak veled, ők is tele torokkal kiabáltak utánad. Ne higgy nékik, még ha szépen beszélgetnek is veled! Jer 9,4

7 Elhagytam házamat, ellöktem örökségemet, ellenségének kezébe adtam azt, akit lelkem szeret. 5Móz 28,63

8 Az én örökségem olyanná lett hozzám, mint az oroszlán az erdőben: ordítva támadt ellenem, ezért gyűlölöm őt.

9 Tarka madár-é az én örökségem nékem? Nem gyűlnek-é ellene madarak mindenfelől? Jöjjetek, seregeljetek össze mind, ti, mezei vadak, siessetek az evésre! Ésa 56,9.10

10 Sok pásztor pusztította az én szőlőmet, taposta az én osztályrészemet, az én drága örökségemet sivatag pusztává tették! Jer 5,7; 6,3

11 Pusztává tették, felém sír, mint puszta! Elpusztíttatik az egész föld, mert nincs senki, aki eszére térjen.

12 A pusztában levő minden magaslatra pusztítók érkeznek, mert az Úr fegyvere emészt a föld egyik szélétől a föld másik széléig, senkinek sem lesz békessége.

13 Búzát vetettek, és tövist aratnak, fáradnak, de nem boldogulnak. És szégyent vallotok a ti jövedelmetekkel az Úr haragjának búsulása miatt. 3Móz 26,16; 5Móz 28,38

Szomszédos népekről való jövendölés

14 Ezt mondja az Úr minden én gonosz szomszédom felől, akik hozzányúlnak az én örökségemhez, amelyet örökségül adtam az én népemnek, Izráelnek: Ímé, én kigyomlálom őket az ő földjükből, és Júda házát is kigyomlálom közülük!

15 És azután, ha majd kigyomlálom őket, ismét könyörülök rajtuk, és visszahozom őket, kit-kit az ő örökségébe, és kit-kit az ő földjére.

16 És ha megtanulják az én népemnek útjait, és az én nevemre esküsznek ilyen módon: Él az Úr! – amint megtanították népemet megesküdni a Baálra – akkor felépülnek majd népem között.

17 Ha pedig nem hallgatnak meg, akkor bizony kigyomlálom azt a népet, és elvesztem – azt mondja az Úr.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában