Ésaiás

56. fejezet

Intés kegyességre. A pogányok megtérése

1 Így szól az Úr: Őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljöjjön, és igazságom, hogy megjelenjék.

2 Boldog ember, aki ezt cselekszi, és az ember fia, aki ahhoz ragaszkodik, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen. 5Móz 5,14; Ésa 55,6; 58,13.14; Jer 17,19-27; Ez 20,12; 22,8

3 És ne mondja ezt az idegen, aki az Úrhoz adá magát: Bizony elszakaszt az Úr engem az ő népétől! Ne mondja a herélt sem: Ímé, én megszáradt fa vagyok!

4 Mert így szól az Úr a herélteknek: Akik megőrzik szombatimat, és szeretik azt, amiben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségemhez,

5 adok nékik házamban és falaimon belül helyet és oly nevet, amely jobb, mint a fiakban és lányokban élő név. Örök nevet adok nékik, amely soha el nem vész. 5Móz 4-8

6 És az idegeneket, akik az Úrhoz adák magukat, hogy néki szolgáljanak, és hogy szeressék az Úr nevét, hogy őnéki szolgái legyenek, mindenkit, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat:

7 szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában. Egészen égő és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert házam imádság házának hívatik minden népek számára. Ésa 2,2-4; Mt 21,13; 1Kir 8,41-43

8 Így szól az Úr Isten, aki összegyűjti Izráel elszéledt fiait: Még gyűjtök őhozzá, az ő egybegyűjtötteihez!

A rossz lelkipásztorok büntetése

9 Mezőnek minden vadai, jertek el enni, erdőnek minden vadai! Jer 12,7.9; Jel 19,17

10 Őrállói vakok mindnyájan, mit sem tudnak, mindnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni, álmodók, heverők, szunnyadni szeretők. Ez 34,5

11 És ez ebek telhetetlenek, nem tudnak megelégedni, pásztorok ők, akik nem tudnak vigyázni. Mindnyájan a maguk útjára tértek, ki-ki nyeresége után, mind együtt! Jer 6,13; 8,10; Mik 3,5-7

12 Jertek, hadd hozzak bort, és igyunk részegítő italt! És legyen a holnap olyan, mint a ma, nagy és dicső felettébb!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában