ZSOLTÁROK KÖNYVE

40. fejezet

A megmentett kegyes Istennek hálával, engedelmességgel és könyörgéssel áldozik

1 Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára.

2 Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. Zsolt 38,16

3 És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. Zsolt 69,3.15.16

4 És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.

5 Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez.

6 Sokat cselekedtél te, Uram, Istenem, a te csodáiddal és terveiddel miérettünk. Semmi sem hasonlítható hozzád, hirdetném és elbeszélném, de többek, semhogy elszámlálhatnám.

7 Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél; füleimet fölnyitottad; égőáldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál. Zsolt 51,18; Zsid 10,5; Zsolt 50,9-14

8 Akkor azt mondtam: Ímé, jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem,

9 hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Ésa 51,7; Zsolt 119,70; 80-92

10 Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben; ímé, nem tartom vissza ajkamat, te tudod, oh, Uram!

11 Igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet; nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben.

12 Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat; kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem.

13 Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek, számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Zsolt 38,5

14 Tessék, Uram, néked, hogy megments engemet! Siess, Uram, segítségemre! Zsolt 70,2

15 Szégyenüljenek meg és piruljanak mind, akik életemre törnek, hogy elragadják azt! Riadjanak vissza, gyalázat érje, akik bajomat kívánják! Zsolt 70,3

16 Pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk miatt, akik azt mondják nékem: Hehé, hehé! Zsolt 70,4

17 Örülnek és örvendeznek majd mindazok, akik téged keresnek, azt mondják mindenha: Magasztaltassék fel az Úr, akik szeretik a te szabadításodat! Zsolt 70,5

18 Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítóm, oh, Istenem, ne késsél! Zsolt 70,6

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában