ZSOLTÁROK KÖNYVE

138. fejezet

Hálaének Istennek a szükségben nyújtott segítségéért

1 Dávidé. Magasztallak téged teljes szívemből, énekkel áldlak az istenek előtt. Zsolt 9,2; Zsolt 82,1.6

2 Szent templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért, mert minden neveden felül felmagasztalád a te beszédedet. Zsolt 132,7

3 Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt.

4 Magasztal téged, Uram, e földnek minden királya, mikor meghallják szádnak beszédeit. Zsolt 68,32.33

5 És énekelnek az Úrnak útjairól, mert nagy az Úr dicsősége.

6 Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost, a kevélyt pedig távolról ismeri. Zsolt 113,6-8; Ésa 66,2

7 Ha nyomorúságban vergődöm, megelevenítesz; ellenségeim haragja ellen kinyújtod kezedet, és a te jobb kezed megment engemet. Zsolt 18,5-6

8 Elvégzi értem az Úr. Uram, a te kegyelmed örökkévaló. Ne hagyd el a te kezeidnek alkotásait! Zsolt 57,3; Fil 1,6; 2Sám 3,18; 7,12.16

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában