ZSOLTÁROK KÖNYVE

22. fejezet

Az igaz ember szenvedései és dicsősége (Krisztus szenvedéseiről szóló zsoltár)

1 Az éneklőmesternek az ajjelethassakhar szerint, Dávid zsoltára.

2 Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Mt 27,46; Mk 15,34

3 Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg, éjjel is, és nincs nyugodalmam. Jób 19,7

4 Pedig te szent vagy, aki Izráel dicséretei között lakozol. 1Kir 9,3

5 Benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket.

6 Hozzád kiáltottak, és megmenekültek, benned bíztak, és nem szégyenültek meg. Zsolt 107,6

7 De én féreg vagyok, s nem férfiú, embereknek csúfja és a nép utálata. Ésa 53,2.3

8 Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat, és hajtogatják fejüket: Zsolt 109,24.25; Mt 27,39-43

9 Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne! Zsolt 42,4

10 Mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak emlőin. Zsolt 71,6

11 Születésem óta a te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál Istenem. Zsolt 31,15; Ésa 49,1

12 Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen.

13 Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái. Józs 17,5

14 Feltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Mt 27,22

15 Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Zsolt 40,13

16 Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt; és a halál porába fektetsz engemet. Zsolt 32,4; 102,4-6

17 Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat. Jn 19,18; Jel 1,7

18 Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám.

19 Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. Jn 19,23.24

20 De te, Uram, ne légy messze tőlem! Én erősségem, siess segítségemre!

21 Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből! Zsolt 40,14

22 Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivalyok szarvai közül hallgass meg engem! Zsolt 58,7

23 Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben! Zsolt 116,12-14; Zsid 2,11.12

24 Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt! Jákób minden ivadékai, dicsőítsétek őt, és féljétek őt, Izráel minden magzata! Zsolt 32,11

25 Mert nem veti meg és nem utálja meg a szegény nyomorúságát, és nem rejti el az ő orcáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja. Zsolt 9,13; 40,18

26 Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben. Az én fogadásaimat megadom azok előtt, akik félik őt. Zsolt 56,13.14

27 Esznek a nyomorultak és megelégesznek, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Éljen szívetek örökké! Ésa 65,13

28 Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége. Zsolt 72,11; Mal 1,11

29 Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is. Zsolt 24,1.2

30 Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind, őelőtte hajtanak térdet, akik a porba hullanak, és aki életben nem tarthatja lelkét.

31 Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak. Zsolt 110,2.3

32 Eljőnek, s hirdetik az ő igazságát az ő utánuk való népnek, hogy ezt cselekedte. Zsolt 69,37; 102,29; Zsolt 52,11

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában