ZSOLTÁROK KÖNYVE

58. fejezet

Isten a föld ítélőbírája

1 Az éneklőmesternek az altashétre, Dávid miktámja.

2 Avagy valóban a néma igazságot szólaltatjátok-é meg? Avagy igazán ítéltek-é ti embernek fiai? Zsolt 82,2.3

3 Sőt inkább hamisságot forgattok a ti szívetekben, a ti kezeiteknek hamisságát méritek e földön.

4 Eltértek a gonoszok fogantatásuk óta, tévelygenek a hazugok anyjuk méhétől kezdve.

5 Mérgük olyan, mint a kígyónak mérge, mint a siket áspisé, amely füleit bedugja;

6 amely nem hallja a bűbájosoknak szavát, sem a bűvölőét, aki bűbájakban jártas.

7 Isten, rontsd meg az ő fogaikat az ő szájukban, az oroszlánoknak zápfogait törd össze, Uram! Zsolt 10,9; 22,22

8 Olvadjanak el, folyjanak széjjel, mint a víz! Ha felteszi nyilait, legyenek tompultak azok! Jób 24,18.19

9 Legyenek, mint a csiga, amely szétfolyván, elmúlik, mint az asszonynak idétlen szülötte, amely nem látta a napot!

10 Mielőtt megéreznék fazekaitok a tövist, mind nyersen, mind égőn elragadja azt a forgószél.

11 Örül az igaz, mikor látja a bosszúállást, lábait mossa a gonosznak vérében. Zsolt 32,11; 49,15.16

12 És azt mondja az ember: Bizonyára van jutalma az igaznak, bizony van ítélő Isten e földön! Róm 2,6-11

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában