Jób

24. fejezet

Folytatás: Istennek az istentelenek iránti türelmét nem érthetjük

1 Miért is nem titkolja el a Mindenható az ő büntetésének idejét, és miért is nem látják meg az őt ismerők az ő ítéletének napjait?!

2 A határokat odább tolják, a nyájat elrabolják és legeltetik. 5Móz 19,14

3 Az árvák szamarát elhajtják, és az özvegynek ökrét zálogba viszik.

4 Lelökik az útról a szegényeket, és a föld nyomorultjai együtt lappanganak. Péld 28,28

5 Ímé, mint a vad szamarak a sivatagban, úgy mennek ki munkájukra élelmet keresni. A puszta ád nékik kenyeret fiaik számára.

6 A mezőn a más vetését aratják, és a gonosznak szőlőjét szedik.

7 Mezítelenül hálnak, testi ruha nélkül, még a hidegben sincs takarójuk.

8 A hegyi zápor csurog le róluk, s hajlékuk nem lévén, a sziklát ölelik.

9 Elszakítják az emlőtől az árvát, és a szegényen levőt zálogba viszik. Zsolt 94,6

10 Mezítelenül járnak, ruha nélkül, és éhesen vonszolják a kévét.

11 Az ő kerítéseik közt ütik az olajat, és tapossák a kádakat, de szomjúhoznak.

12 A városból haldoklók rimánkodnak, a megsebzettek lelke kiált, de Isten nem törődik e méltatlansággal.

13 Ezek pártot ütöttek a világosság ellen, útjait nem is ismerik, nem ülnek annak ösvényein.

14 Napkeltekor fölkel a gyilkos, megöli a szegényt és szűkölködőt, éjjel pedig olyan, mint a tolvaj. Zsolt 10,8.9

15 A paráznának szeme pedig az alkonyatot lesi, mondván: Ne nézzen szem reám! És arcára álarcot teszen. Péld 7,7-10

16 Setétben tör be a házakba, nappal elzárkóznak, nem szeretik a világosságot.

17 Sőt inkább a reggel nékik olyan, mint a halálnak árnyéka, mert megbarátkoztak a halál árnyékának félelmeivel.

18 Könnyen siklik tova a víz színén, birtoka átkozott a földön, nem tér a szőlőkbe vivő útra.

19 Szárazság és hőség nyeli el a hó vizét, a pokol azokat, akik vétkeznek. Zsolt 49,15

20 Elfelejti őt az anyaméh, féregnek lesz édességévé, nem emlékeznek róla többé, és összetörik, mint a reves fa,

21 aki megrontotta a meddőt, aki nem szül, és az özveggyel jót nem tett.

22 De megtámogatja erejével a hatalmasokat. Felkel az, pedig nem bízott már az élethez.

23 Biztonságot ad néki, hogy támaszkodjék, de szemei vigyáznak azoknak útjaira.

24 Magasra emelkednek, egy kevés idő és már nincsenek. Alásüllyednek, mint akárki, és elenyésznek, és levágattatnak, mint a búzakalász. Jób 22,20; Zsolt 1,4; 73,19.20

25 Avagy nem így van-é? Ki hazudtolhatna meg engem, és tehetné semmivé beszédemet?

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában