EZÉKIEL KÖNYVE

2. fejezet

Ezékiel prófétai megbízatása

1 És monda nékem: Embernek fia! Állj lábaidra, és szólok veled.

2 És lélek jöve énbelém, amint szóla, és állata engem lábaimra, és hallám azt, aki szól vala nékem. Dán 10,9.10

3 És mondá nékem: Embernek fia! Küldelek én téged Izráel fiaihoz, a pártos nemzetségekhez, akik pártot ütöttek ellenem. Ők és atyáik vétkeztek ellenem mind e mai napig. Jer 3,25

4 A kemény orcájú fiakhoz és makacs szívűekhez küldelek téged, és ezt mondjad nékik: Így szól az Úr Isten! Ésa 30,9.11

5 Ők pedig vagy hallják, vagy nem hallják, mivelhogy pártos ház, hadd tudják meg, hogy próféta volt köztük.

6 Te pedig, embernek fia, ne félj tőlük, és az ő beszédüktől se félj! Ha bogáncsok és tövisek vannak is veled, és ha skorpiókkal lakol is együtt, beszédüktől ne félj, orcájuktól ne rettegj, mert ők pártos ház. Mik 7,4

7 És szóljad az én beszédimet nékik, vagy hallják, vagy nem, mert pártos ház.

8 Te pedig, embernek fia, halld meg, amit én néked szólok! Ne légy pártos, mint ez a pártos ház, nyisd föl szádat, és egyed, amit én adok néked!

9 És látám, és ímé, egy kéz nyúlt felém, és ímé, benne egy könyv türete vala.

10 És kiterjeszté azt előttem, és ímé, be vala írva elöl és hátul, és írva valának reá gyászénekek és nyögések és jajszók.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában