Mikeás

6. fejezet

A nép hálátlansága

1 Halljátok csak, amit mond az Úr! Kelj fel, perelj a hegyekkel, és hallják meg szódat a halmok! Ésa 1,2

2 Halljátok meg, hegyek, az Úr peres dolgát, és ti, a földnek örök alapjai! Mert pere van az Úrnak az ő népével, és az Izráellel is perbe száll. Ésa 1,18-20

3 Én népem, mit vétettem teellened, és mivel fárasztottalak el téged?! Tégy vallást ellenem!

4 Hiszen felhoztalak Egyiptom földjéről, és a szolgák házából megváltottalak, és előtted küldém Mózest, Áront és Máriát. 2Móz 12,51

5 Én népem, emlékezzél csak! Mit koholt Bálák, Moábnak királya, és mit felelt néki Bálám, a Beor fia? Sittimtől fogva Gilgálig, hogy megismerjed az Úr igazságos cselekedeteit. 4Móz 22,5-6.18

6 Mivel menjek eleibe az Úrnak? Hajlongjak-é a magasságos Istennek? Égőáldozatokkal menjek-é elébe, esztendős borjúkkal?!

7 Kedvét leli-é az Úr ezernyi kosokban vagy tízezernyi olajpatakokban? Elsőszülöttemet adjam-é vétkemért vagy méhem gyümölcsét lelkemnek bűnéért?!

Istennek tetsző áldozat

8 Megjelentette néked, oh, ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr tetőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. 5Móz 10,12; Ám 5,24

9 Az Úrnak szava kiált a városnak, és a te neved néz bölcsességre. Halljátok meg a vesszőt, és ki rendeli azt?!

A bűn büntetése

10 Vannak-é még a gonosznak házában hamissággal gyűjtött kincsek és ösztövér véka, amely utálatos? Ám 8,5

11 Vajon jóváhagyom-é a hamis mértéket és a zsákba rejtett csalárd fontokat?

12 Mert a gazdagok megtöltöztek köztük ragadománnyal, lakosai pedig hazugságot szólnak, és nyelvük csalárd az ő szájukban.

13 Én is azért megvervén, beteggé teszlek téged, elpusztítalak a te bűneid miatt.

14 Eszel te, de meg nem elégszel, és benned marad a te éhséged; és gyűjtesz, de nem takarítasz, és amit megtakarítsz is, fegyverre hányom. Hós 4,10; 8,7

15 Vetsz te, de nem aratsz; olajat sajtolsz te, de nem kened magadat olajjal, és mustot is, de bort nem iszol. Ám 4,9; 5,11

16 Mert az Omri parancsolataihoz szabjátok magatokat, és az Ákháb házának minden dolgához, és azoknak tanácsán jártok, hogy pusztasággá tegyelek tégedet, az ő lakosait pedig csúfsággá, és hordozzátok népemnek gyalázatát. 1Kir 16,25

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában