Mikeás

5. fejezet

Krisztus szülővárosa és kegyelmes uralkodása

1 Seregelj hát egybe, seregek leánya! Ostrommal támadt ellenünk. Pálcával verjék arcul Izráel bíráját!

2 De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izráelen, akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van. Mt 2,6

3 Azért odaadja őket, míg a szülő szül, de az ő atyjafiainak maradékai visszatérnek Izráel fiaihoz. Ésa 7,14.17-25; Ez 37,19-24

4 És megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert ímé felmagasztaltatik a földnek határáig.

5 És ő a mi békességünk. Ha az asszírus eljő a mi földünkre, és megtapodja palotáinkat, állatunk ellene hét pásztort és nyolc fejedelmi férfiút.

6 És megrontják Asszíria földjét fegyverrel, Nimród földjét is az ő kapuiban, és megszabadít az asszírustól, ha a mi földünkre eljő, és a mi határunkba lép.

Izráel dicsősége és megtérése

7 És a Jákóbnak maradéka olyan lészen a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban.

8 És a Jákób maradéka a pogányok között, a sok nép között olyan lészen, mint az oroszlán az erdei vadak között, mint az oroszlánkölyök a juhoknak nyája között, amely ha betör, tipor és tép, és nincs, aki tőle megszabadítson.

9 Erőt vészen a te kezed szorongatóidon, és minden ellenségeid kivágattatnak.

10 És lészen azon a napon – azt mondja az Úr –, kivágom lovaidat közüled, és elvesztem hadi szekereidet.

11 És kivágom földednek városait, és ledöntöm minden erősségeidet.

12 És kivágom kezedből a bűvszereket, és szemfényvesztőid nem lesznek néked.

13 És kivágom faragott képeidet és bálványaidat közüled, és nem imádod többé kezeidnek csinálmányait.

14 És kiszaggatom a te berkeidet közüled, és elpusztítom a te városaidat.

15 És haraggal és hévvel állok bosszút a pogányokon, akik nem engedelmeskedtek.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában