Ámós

1. fejezet

Fenyegetések Izráel szomszédai ellen

1 Ámós beszédei, aki a tékoabeli pásztorok közt volt, azokról, amiket Izráel felől látott Uzziásnak, Júda királyának idejében, és Jeroboámnak, a Jóás fiának, Izráel királyának idejében, két esztendővel a földindulás előtt. Ám 7,14; Ésa 1,1; Hós 1,1; 2Sám 14,2; 2Krón 26,1; 2Kir 15,1

2 És mondá: A Sionról megharsan az Úr, és Jeruzsálemből megzendül, és elhervadnak a pásztorok legelői, és megszárad a Kármel teteje. Jóel 3,16

3 Így szól az Úr: Három bűne miatt Damaszkusznak, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert vascséplőkkel cséplették meg a Gileádot. 2Kir 13,3.7

4 Tüzet vetek azért Hazáel házára, és az emészti meg a Ben-Hadad palotáit.

5 És összetöröm Damaszkusz zárját, és kivágom a lakót Avennek völgyéből és a királyi pálca tartóját Bét-Édenből, és Aramnak népe Kirbe fogva vitetik – ezt mondja az Úr. 2Kir 16,9; Jer 49,23

6 Így szól az Úr: Három bűne miatt Gázának, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert az egész népet rabságra vitték, hogy az edomitáknak adják el őket. Ez 25,15-17; 2Krón 21,16.17; 28,18

7 Tüzet vetek azért Gáza kőfalára, és az emészti meg az ő palotáit.

8 És kivágom a lakót Asdódból, és a királyi pálca tartóját Askelonból, és Akronra is majd rávetem kezemet, és a filiszteusok maradéka elvész – azt mondja az én Uram, az Úr. Ésa 20,1

9 Így szól az Úr: Három bűne miatt Tírusnak, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert az egész rabnépet Edomnak adták át, és nem emlékeztek meg a testvéri frigyről. Ez 26,2; Ez 26,2

10 Tüzet vetek azért Tírus kőfalára, és az emészti meg az ő palotáit.

11 Így szól az Úr: Három bűne miatt Edomnak, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert fegyverrel űzte saját atyjafiát, és elfojtá szívében az irgalmasságot, és haragja szüntelen tépett, és dühösködését mindvégig fenntartotta. Ez 25,12

12 Tüzet vetek azért Témánra, és az emészti majd meg Bocra palotáit. Jer 49,7.8

13 Így szól az Úr: Három bűne miatt Ammon fiainak, sőt négy miatt, nem fordítom el, mert széthasogatták Gileád terhes asszonyait, hogy kiszélesíthessék az ő határukat. Sof 2,8.9; Ez 25,1-7

14 Tüzet vetek azért Rabba kőfalára, és az emészti meg az ő palotáit, harci kiáltással a háború napján, pusztító viharral a szélvésznek napján. 2Sám 12,26.29

15 És számkivetésbe megy az ő királyuk, ő maga és vele fejedelmei is – ezt mondja az Úr.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában