Ésaiás

20. fejezet

Jövendölés az asszírok Egyiptom és Szerecsenország felett való győzelmeiről

1 Amely esztendőben Asdódba ment a Tartán, Szargon, Asszíria királya küldvén őt, és vívá Asdódot, és azt elfoglalá,

2 ez időben szólott az Úr Ésaiás, Ámos fia által, mondván: Menj, és oldd le a gyászruhát derekadról, és sarudat vond le lábadról! És úgy cselekedett, járván ruha és saru nélkül. Zsid 11,37

3 És mondá az Úr: Amint szolgám Ésaiás ruha és saru nélkül jár három esztendeig jegyül és jelenségül Egyiptomra és Szerecsenországra nézve,

4 úgy viszi el Asszíria királya Egyiptom foglyait és Szerecsenország rabjait, ifjakat és véneket ruha és saru nélkül és mezítelen alfellel Egyiptomnak gyalázatára. Ésa 3,18

5 S megrettennek és megszégyenülnek Szerecsenország miatt, amelyben reménykedtek, és Egyiptom miatt, amelyben dicsekedtek. Ésa 30,2; 31,3; Hós 12,1

6 És szól e partvidék lakosa ama napon: Ímé, így járt reménységünk, hova segítségért futottunk, hogy Asszíria királyától megszabaduljunk! Hát mi miként menekülhetnénk meg?

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában