Ésaiás

21. fejezet

Babilon elleni jövendölés

1 Jövendölés a tenger pusztasága ellen. Mint szélvészek, délen tombolók, úgy jő a pusztából, rettenetes földről.

2 Kemény látás jelentetett meg nékem: A csalárd csal, a pusztító pusztít. Jöjj fel, Élám, szálld meg Madai! Minden ő fohászkodásának véget vetek. Ésa 33,1

3 Ezért ágyékim telvék fájdalommal, és kínok fogtak el, mint a szülő asszony kínjai. Gyötrődöm hallása miatt, és megrémültem látása miatt. Zsolt 69,24

4 Reszket szívem, iszonyúság rettent, a kedves éjszakát remegéssé tevé nékem. Jób 7,3

5 Teríts asztalt, vigyázzon a vigyázó, egyetek, igyatok! Föl fejedelmek, kenjétek a pajzst! 2Sám 1,21; Jer 51,11

6 Mert így szólott hozzám az Úr: Menj és állass őrállót, amit lát, mondja meg!

7 És látott lovas csapatot, páros lovagokat, szamaras csapatot, tevés csapatot, és nagy figyelmesen hallgatott.

8 És kiálta, mint oroszlán: Uram, az őrtoronyban állok szüntelen napestig, és őrhelyemen állok egész éjszakákon.

9 És ímé, lovas csapat jött, páros lovagok, és szólott és mondá: Elesett, elesett Babilon, s isteneinek minden faragott képeit a földre zúzták le. Jer 51,8

10 Oh, én cséplésem és szérűmnek fia, amit hallottam a Seregek Urától, Izráel Istenétől, azt jelentém meg néktek!

Dúma (Edom) elleni jövendölés

11 Jövendölés Dúma ellen. Seirből így kiáltnak hozzám: Vigyázó! Meddig még az éjszaka, meddig még ez éj? 1Móz 25,14; 1Krón 1,30

12 Szólt a vigyázó: Eljött a reggel, az éjszaka is. Ha kérdeni akartok, kérdjetek, forduljatok vissza és jertek el!

Arábia elleni jövendölés

13 Jövendölés Arábia ellen. Az erdőben háltok Arábiában Dédán utazó seregei.

14 A szomjazó elé hozzatok vizet! Témá földjének lakosi kenyerükkel jönnek a bujdosó elébe. Bír 8,5; Jób 6,19

15 Mert az ellenség fegyvere előtt bujdosnak, a kivont fegyver előtt és a felvont kézívek előtt és a nehéz harc előtt.

16 Mert így szólott hozzám az Úr: Még egy esztendő, mely mint a béresnek esztendeje, és elvész Kédárnak minden dicsősége, Ésa 16,14

17 és Kédár vitéz fiainak kézíve számának maradéka megkevesedik – mert az Úr, Izráel Istene mondá. Ésa 10,19

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában