4Mózes

6. fejezet

Nazireusok törvénye

1 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

2 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor férfi vagy asszony külön fogadást tesz, nazireusi fogadást, hogy így az Úrnak szentelje magát:

3 Bortól és részegítő italtól szakassza el magát, borecetet és részegítő italból való ecetet ne igyék, és semmi szőlőből csinált italt se igyék, se új, se aszú szőlőt ne egyék!

4 Az ő nazireusságának egész idején át semmit, affélét ne igyék, ami a szőlőtőről kerül a szőlő magvától fogva a szőlő héjáig!

5 Az ő nazireusi fogadásának egész idején beretva az ő fejét ne járja, míg be nem teljesednek a napok, amelyekre az Úrnak szentelte magát, szent legyen, hagyja növekedni az ő fejének hajfürtjeit! Bír 13,5; Lk 1,15; 1Sám 1,11

6 Az egész időn át, amelyre az Úrnak szentelte magát, megholtnak testéhez be ne menjen!

7 Se atyjának, se anyjának, se fiú- se leánytestvéreinek holttestével meg ne fertőztesse magát, mikor meghalnak, mert az ő Istenének nazireussága van az ő fején.

8 Az ő nazireusságának egész idejében szent legyen az Úrnak!

9 Ha pedig meghal valaki őnála hirtelenséggel, és megfertőzteti az ő nazireus fejét, nyírja meg a fejét az ő tisztulásának napján, a hetedik napon nyírja meg azt!

10 A nyolcadik napon pedig vigyen két gerlicét vagy két galambfiat a papnak a gyülekezet sátorának nyílásához! 3Móz 1,14

11 És készítse el a pap egyiket bűnért való áldozatul, a másikat pedig egészen égő áldozatul, és szerezzen néki engesztelést, amiért vétkezett a holttest miatt, és szentelje meg annak fejét azon napon!

12 És az ő nazireusságának napjait szentelje újra az Úrnak, és vigyen az ő vétkéért való áldozatul egyesztendős bárányt, az előbbi napok pedig essenek el, mert megfertőztette az ő nazireusságát.

13 Ez pedig a nazireus törvénye: Amely napon betelik az ő nazireusságának ideje, vigyék őt a gyülekezet sátorának nyílásához!

14 Ő pedig vigye fel az ő áldozatát az Úrnak: egyesztendős ép hím bárányt egészen égő áldozatul és egyesztendős ép nőstény bárányt bűnért való áldozatul és egy ép kost hálaáldozatul,

15 továbbá egy kosár kovásztalan kenyeret, olajjal elegyített lánglisztből való lepényeket és olajjal megkent kovásztalan pogácsákat a hozzájuk való étel- és italáldozatokkal!

16 És vigye azokat a pap az Úr elé, és készítse el annak bűnéért való áldozatát és egészen égő áldozatát!

17 A kost is készítse el hálaadó áldozatul az Úrnak a kosárban lévő kovásztalan kenyerekkel egyben, és készítse el a pap az ahhoz való étel- és italáldozatot is!

18 A nazireus pedig nyírja meg az ő nazireus fejét a gyülekezet sátorának nyílásánál, és vegye az ő nazireus fejének haját, és tegye azt a tűzre, amely van a hálaadó áldozat alatt! ApCsel 21,24

19 Vegye azután a pap a kosnak megfőtt lapockáját és egy kovásztalan lepényt a kosárból és egy kovásztalan pogácsát, és tegye a nazireus tenyerére, minekutána megnyirta az ő nazireus fejét!

20 És lóbálja meg a pap azokat áldozatul az Úr előtt! A papnak szenteltetett ez, a meglóbált szegyen és a felemelt lapockán felül. Azután igyék bort a nazireus!

21 Ez a nazireus törvénye, aki fogadást tett, és az ő áldozata az ő nazireusságáért az Úrnak azonkívül, amihez módja van. Az ő fogadása szerint, amelyet fogadott, akképpen cselekedjék az ő nazireusságának törvénye szerint.

Ároni áldás

22 És szóla az Úr Mózesnek, mondván:

23 Szólj Áronnak és az ő fiainak, mondván: Így áldjátok meg Izráel fiait, mondván nékik:

24 Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet!

25 Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad!

26 Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked!

27 Így tegyék az én nevemet Izráel fiaira, hogy én megáldjam őket.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában