3Mózes

1. fejezet

Égőáldozatok törvénye

1 Szólítá Mózest, és beszéle vele az Úr a gyülekezet sátorából, mondván:

2 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ha valaki közületek áldozni akar az Úrnak, barmokból, tulok- és juhfélékből áldozzatok!

3 Ha tulokféléből áldozik egészen égő áldozattal, hímmel és éppel áldozzék! A gyülekezet sátorának ajtajához vigye azt, hogy kedvessé legyen az Úr előtt!

4 És tegye kezét az égőáldozat fejére, hogy kedves legyen őérette, hogy engesztelést szerezzen az ő számára!

5 És ölje meg a tulkot az Úr előtt, az Áron fiai pedig, a papok, vigyék fel a vért, és hintsék a vért körös-körül az oltárra, amely a gyülekezet sátorának nyílásánál van!

6 Azután vonja le az égőáldozat bőrét, azt pedig vagdalja el tagjaira!

7 És az Áron pap fiai gerjesszenek tüzet az oltáron, és rakjanak fát a tűzre!

8 Azután rakják az Áron fiai, a papok a tagokat: a fejet és a kövérjét a fára, amely az oltáron lévő tűzön van!

9 A belét pedig és lábszárait mossa meg vízben, és füstölögtesse el a pap az egészet az oltáron egészen égő áldozatul! Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak.

10 Ha pedig a juhfélékből: bárányokból vagy kecskékből akar valaki áldozni égőáldozatul, hímmel és éppel áldozzék!

11 És ölje meg azt az oltár északi oldalánál az Úr előtt, az Áron fiai pedig, a papok hintsék annak vérét az oltárra körös-körül!

12 Azután vagdalja el azt tagjaira a fejével és kövérjével együtt, a pap pedig rakja azokat a fára, amely az oltáron lévő tűzön van!

13 A belet és a lábszárakat mossa meg vízben, a pap pedig áldozza meg az egészet, és füstölögtesse el az oltáron égőáldozatul! Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak.

14 Ha pedig madárféléből akar áldozni égőáldozatul az Úrnak, gerlicékből vagy galambfiakból áldozzék!

15 És vigye azt a pap az oltárhoz, és tekerje ki annak a fejét, és füstölögtesse el az oltáron, a vérét pedig bocsássa ki az oltár falára!

16 A begyét pedig rútságával egyben vegye ki, és vesse azt az oltár keleti oldalára, a hamu helyére!

17 És hasítsa meg azt a szárnyain, de el ne szakassza egymástól, és füstölögtesse el azt a pap az oltáron, a fán, amely a tűzőn van égőáldozatul! Tűzáldozat ez, kedves illatú az Úrnak.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában