Ámós

3. fejezet

Mind a próféta szava, mind Izráel büntetése az Úrtól jön

1 Halljátok meg e beszédet, melyet az Úr szól tifelőletek, Izráel fiai! Mindama nemzetség felől, amelyet felhoztam Egyiptom földjéről, ezt mondván:

2 Csak titeket választottalak magamnak e földnek minden nemzetségei közül, azért büntetlek meg titeket minden gonoszságtokért. 2Móz 19,5.6; 33,16; Zsolt 147,19.20

3 Vajon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?

4 Ordít-é az oroszlán az erdőben, ha nincs mit ragadoznia? Hallatja-é hangját barlangjából a kölyök-oroszlán, ha semmit nem fogott?!

5 Tőrbe esik-é a madár a földön, ha nincs tőr vetve néki? Felpattan-é a tőr a földről, ha fogni nem fogott? Hós 7,12

6 Ha megharsan a kürt a városban, nem riad-é meg a nép? Vajon lehet-é baj a városban, amit nem az Úr szerezne? Ésa 45,7

7 Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. 1Móz 18,17-19; Ésa 48,5; Hós 12,10

8 Ordít az oroszlán. Ki ne rettegne? Az én Uram, az Úr szólt: Ki ne prófétálna?

9 Adjatok hírt Asdód palotáiban és az Egyiptom földjében való palotákban, és így szóljatok: Gyűljetek össze Samariának hegyein, és lássátok meg benne a sok háborgást, és az elnyomottakat az ő keblében! Ám 1,8

10 Mert nem tudnak igazán cselekedni, azt mondja az Úr, ők, akik halomra gyűjtik az erőszakosságot és zsarolást az ő palotáikban.

11 Annak okáért – ezt mondja az Úr Isten: Ellenség jön, és körülveszi e földet, ledönti hatalmadat, és feldúlatnak a te palotáid.

12 Ezt mondja az Úr: Amint a pásztor az oroszlán szájából csak a két lábszárt menti meg, vagy a fül hegyét, akképpen menekülnek meg Izráel fiai, akik Samariában pamlag szegletében ülnek és a nyugágynak selymén. Ám 6,1

13 Halljátok meg, és adjátok tudtára a Jákób házának – azt mondja az Úr Isten, a Seregek Istene –,

14 hogy amely napon megbüntetem Izráelt az ő vétkeiért, Bétel oltáraiért is büntetek, és letöretnek az oltár szarvai, és a földre omlanak. Hós 10,15; Jer 17,1; 1Kir 12,28-30; 13,2; 2Kir 23,15.16

15 És ledöntöm a téli házat a nyári házzal együtt, és elpusztulnak az elefántcsontházak is, megsemmisülnek a nagy házak – ezt mondja az Úr. Ám 6,4; 1Kir 22,39

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában