Aggeus

1. fejezet

Feddő beszéd a templomépítés elhanyagolása miatt

1 Dárius király második esztendejének hatodik hónapjában, a hónapnak első napján szóla az Úr Aggeus próféta által Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, Júda fejedelmének és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak, mondván: Ezsd 5,1; Ezsd 2,2

2 Így szól a Seregeknek Ura, mondván: Ezt mondja e nép: Nem jött még el az idő, az Úr háza építésének ideje!

3 Az Úr pedig így szól Aggeus próféta által, mondván:

4 Ideje-é néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok, holott ez a ház romban áll?

5 Most azért ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útjaitokat!

6 Sokat vetettetek, de keveset takartok; esztek, de meg nem elégesztek; isztok, de meg nem részegesztek; ruházkodtok, de meg nem melegesztek, a bérlő is lyukas zacskóra bérel.

7 Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útjaitokat!

8 Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjem benne, és dicsőíttessem – azt mondja az Úr.

9 Sokat vártatok, de ímé, kevés lett, haza is hordtátok, de én ráfuvallok arra! Mi okért? – azt mondja a Seregeknek Ura. Az én házamért, amely ím, romban áll, ti pedig siettek, ki-ki a maga házához.

10 Azért vonták meg tőletek az egek a harmatot, vonta meg a föld az ő termését.

11 És pusztulást rendeltem a sík földre és a hegyekre, a búzára és a borra, az olajra és mindarra, amit a föld terem, sőt az emberre és a baromra és minden kézimunkára is.

12 És meghallá Zorobábel, a Sealtiél fia és Jósua, a Jehosadák fia, a főpap és a nép minden többi tagja az Úrnak, az ő Istenüknek szavát és Aggeus próféta beszédeit, amiként elküldte őt az Úr, az ő Istenük, és megfélemlék a nép az Úr előtt.

13 És szóla Aggeus, az Úr követe az Úr küldetésében, mondván a népnek: Én veletek vagyok, azt mondja az Úr.

14 És felindítá az Úr Zorobábelnek, a Sealtiél fiának, a Júda fejedelmének lelkét és Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak lelkét, és a nép minden többi tagjának lelkét is, és bemenének és munkálkodának a Seregek Urának, az ő Istenüknek házában.

15 A hatodik hónapnak huszonnegyedik napján, Dárius királynak második esztendejében.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában