Hóseás

6. fejezet

Isten büntetése megtérésre vezet

1 Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg és ő gyógyít meg minket! Megsebesített, de bekötöz minket!

2 Megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt. Ésa 26,19

3 Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat! Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet.

4 Mit cselekedjem veled, Efraim? Mit cselekedjem veled, Júda? Hiszen szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő, és mint a korán múló harmat.

5 Azért vertem meg a próféták által, és megölöm őket az én számnak beszédivel. Bizony, a te ítéleteid olyanok, mint a kelő nap.

6 Mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot, az Istennek ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat. Ésa 1,11-17; Ám 5,21-24

7 De ők, mint Ádám, áthágták a szövetséget, ott cselekedtek hűtlenül ellenem. 1Móz 3,6; Hós 5,10; 8,1

8 Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva.

9 És miképpen tolvajok leselkednek, úgy tesz a papok szövetkezete, gyilkolnak a sikemi úton, bizony, gonosz dolgokat cselekesznek.

10 Rettenetes dolgokat látok Izráel házában. Ott van Efraim paráználkodása, meg van fertőztetve Izráel.

11 Júda! A te számodra is készített aratást, mikor fordítok az én népemnek fogságán.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában