Hóseás

2. fejezet

2. fejezet

1 Pereljetek anyátokkal, pereljetek (mert nem feleségem ő, és én sem vagyok néki férje), hogy tüntesse el az ő bujaságát arcáról, és az ő paráznaságát emlői közül!

2 Különben meztelenre vetkőztetem őt, és olyanná teszem, amilyen volt születése napján, és a pusztához teszem hasonlatossá, és olyanná változtatom őt, amilyen a kiaszott föld, és megölöm őt szomjúsággal.

3 Sőt fiain sem könyörülök, mert paráznaságnak fiai ők is. Hós 5,7

4 Mert paráználkodott az ő anyjuk. Gyalázatba merült, aki őket szülte, mert ezt mondotta: Elmegyek szeretőim után, akik megadják kenyeremet, vizemet, gyapjúmat és lenemet, olajomat és italomat. Jer 44,16.17

5 Azért ímé, tövissel rekesztem el utadat, és sövényt fonok eleibe, hogy ne találja meg ösvényeit. Jób 19,8; JSir 3,7.9

6 És szaladgál majd szeretői után, de nem éri el őket. És mikor keresi őket, és nem találja meg azokat, azt mondja majd: Elmegyek hát és visszatérek előbbi férjemhez, mert jobb dolgom volt akkor, hogynem mint mostan.

7 Mert nem vette eszébe, hogy én adtam néki a búzát, a mustot és az olajat, és én sokasítottam meg ezüstjét és az aranyat, amit ők a Baálra költöttek. Ez 16,16-19

8 Azért visszaveszem búzámat a maga idejében, és mustomat is az ő divatjában, és elragadom gyapjúmat és lenemet, amelyek meztelensége befedésére lettek volna.

9 És most feltárom az ő gyalázatát szeretői előtt, és senki sem szabadítja őt ki az én kezemből. Ez 16,37-42

10 És megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepe napját. JSir 1,4

11 És elpusztítom szőlejét és fügefáját, amelyekről ezt mondta: Ez az én bérem, amit az én szeretőim adtak nékem, és erdővé teszem azokat, és a mezei vad emészti meg őket. Ésa 5,5.6

12 És megbüntetem őt a Baálok napjaiért, amelyeken füstölve áldozott azoknak, és felrakta gyűrűjét és nyakláncát, és elment szeretői után, rólam pedig elfeledkezett – ezt mondja az Úr.

13 Azért ímé, csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és szívére beszélek. Ez 20,35

14 És onnan adom meg néki az ő szőlőjét és az Akor völgyét a reménység ajtaja gyanánt, és úgy énekel ott, mint ifjúságának idején és mint Egyiptomból lett feljövetelének napján. Józs 7,26; Ésa 65,10; 2Móz 15,1-21

15 És azon a napon – ezt mondja az Úr – így fogsz engem hívni: Én férjem, és nem hívsz engem többé így: Baálom.

16 És kiveszítem az ő szájából a Baálok neveit, hogy azoknak neve se említtessék többé. Zak 13,2

17 És azon a napon frigyet szerzek nékik a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a föld férgével, és az ívet, kardot és háborút eltörlöm e földről, és bátorságos lakozást adok nékik. Jób 5,23.24; Ez 34,25; 39,9.10; Ésa 2,4; Mik 4,3-4

18 És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el.

19 Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.

20 És azon a napon meghallgatom – azt mondja az Úr –, meghallgatom az egeket, azok pedig meghallgatják a földet.

21 A föld pedig meghallgatja a búzát és a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezréelt.

22 És bevetem őt magamnak a földbe, és megkegyelmezek Ló-Rukhámának, és azt mondom Ló-Amminak: Én népem vagy te. Ő pedig ezt mondja: Én Istenem! Róm 9,25; 1Pt 2,10

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában