Zakariás

13. fejezet

A kegyelem bősége az új szövetségben

1 Azon a napon kútfő fakad a Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak a bűn és tisztátalanság ellen.

2 És lészen azon a napon, így szól a Seregeknek Ura: Kivesztem a bálványok neveit e földről, és emlegetni sem fogják többé. Sőt a prófétákat és a fertelmes lelket is kiszaggatom e földről. Zsolt 16,4

3 És úgy lesz, ha prófétálni fog még valaki, azt mondják annak az ő apja és anyja, az ő szülői: Ne élj, mert hazugságot szóltál az Úr nevében! És általverik őt az ő apja és anyja, az ő szülői az ő prófétálása közben. 5Móz 18,20

4 És azon a napon megszégyenülnek a próféták, ki-ki az ő látása miatt az ő prófétálásaik közben, és nem öltözködnek szőrös ruhába, hogy hazudjanak.

5 Hanem ezt mondja ki-ki: Nem vagyok én próféta, szántóvető ember vagyok én, sőt más szolgájává lettem én gyermekségem óta.

6 És ha mondja néki valaki: Micsoda ütések ezek a kezeiden? Azt mondja: Amiket az én barátaim házában ütöttek rajtam.

A nagy Pásztor halála, nyájának szétszóratása és összegyűjtése

7 Fegyver, serkenj fel az én pásztorom ellen és a férfiú ellen, aki nékem társam! – így szól a Seregeknek Ura. Verd meg a pásztort, és elszélednek a juhok, én pedig a kicsinyek ellen fordítom kezemet. Mt 26,31

8 És lészen az egész földön – így szól az Úr –: a két rész kivágattatik azon, és meghal, de a harmadik megmarad rajta.

9 És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt, és megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat. Ő segítségül hívja az én nevemet, és én felelni fogok néki. Ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt mondja: Az Úr az én Istenem! 1Pt 1,6.7

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában