Zakariás

12. fejezet

Isten oltalma Jeruzsálem felett

1 Az Úr igéjének terhe Izráel ellen. Így szól az Úr, aki az egeket kiterjesztette, a földet fundálta, és az ember keblébe lelket alkotott: Préd 12,9

2 Ímé, én részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet minden körülte való népnek. Júdának is az lesz, mikor ostromolják Jeruzsálemet.

3 És azon a napon lesz, hogy nyomtatókővé teszem Jeruzsálemet minden népnek: aki emelni akarja azt, mind szakadva szakad meg, noha összegyűl ellene a föld minden pogánya. Ésa 8,15

4 Azon a napon – így szól az Úr –, megverek minden lovat rettegéssel, a lovagját pedig őrültséggel. De a Júda házát nyitott szemmel nézem, a népeknek pedig minden lovát vaksággal verem meg.

5 És azt mondják szívükben Júda fejedelmei: Az én erősségem Jeruzsálemnek lakói, az ő Istenükkel, a Seregek Urával.

6 Azon a napon olyanokká teszem Júda fejedelmeit, mint amilyen a tüzes serpenyő a fák között, és amilyen a tüzes fáklya a kévék között: megemésztenek jobb és bal felől minden körül való népet. De Jeruzsálem tovább is a helyén marad Jeruzsálemben!

7 És megoltalmazza az Úr Júdának sátrait, mint azelőtt, hogy ne legyen nagyobb Dávid házának dicsősége és Jeruzsálem lakosának dicsősége, mint a Júdáé.

8 Azon a napon oltalma lészen az Úr Jeruzsálem lakosának, és azon a napon olyan lesz köztük a legalábbvaló, mint Dávid, a Dávid háza pedig, mint az Isten, mint az Úrnak angyala őelőttük.

9 És azon a napon lesz, hogy kész leszek elveszteni minden pogányt, akik Jeruzsálemre támadnak.

A Lélek ígérete. A nép siratja azt, akit keresztülszúrtak

10 A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsőszülött után. Ez 37,14; Ám 8,10

11 Azon a napon nagy siralom lesz Jeruzsálemben, amilyen volt a hadadrimmoni siralom a Megiddo völgyében. 2Kir 23,30; 2Krón 35,22-25

12 És sír a föld, nemzetségek és nemzetségek külön: külön a Dávid házának nemzetsége, feleségeik is külön, külön a Nátán házának nemzetsége, és feleségeik is külön,

13 külön a Lévi házának nemzetsége, és feleségeik is külön, külön a Sémei nemzetsége, feleségeik is külön.

14 A többi nemzetségek mind, nemzetségek és nemzetségek külön, feleségeik is külön.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában