Ésaiás

17. fejezet

Damaszkusz elleni jövendölés

1 Jövendölés Damaszkusz ellen. Ímé, Damaszkusz városa elpusztíttatik, és romok halmává lesz.

2 Aróer városai elhagyatnak, és barmokéi lesznek, amelyek ott fognak nyugodni háborítatlanul.

3 És vége lesz Efraim erősségének és Damaszkusz királyságának. Szíria maradéka úgy jár, mint az izráeliták dicsősége – ezt mondja a Seregeknek Ura.

4 És lesz ama napon: megvékonyul a Jákób dicsősége, és húsa kövérsége megösztövéredik.

5 És lészen, mint mikor az arató összefogja a gabonát, és a kalászokat kezével learatja, és lészen, mint mikor valaki kalászokat szed össze a Refáim völgyében. Jóel 3,12-13; Jel 14,15

6 És csak mezgérlés* marad belőlük, mint az olajfa megrázásakor két-három bogyó az ágak hegyén, négy-öt a gyümölcsfának lombjai közt – így szól az Úr, Izráel Istene.

7 Ama napon Teremtőjére tekint az ember, és szemei Izráel Szentjére néznek.

8 És nem tekint az oltárokra, kezeinek alkotmányára, és amiket ujjai csináltak, nem nézi azokat, a berkeket és a naposzlopokat.

9 Erős városai olyanok lesznek ama napon, mint elhagyott erdő és hegytető, amelyeket elhagytak volt Izráel fiai előtt, és pusztasággá lesznek.

10 Mert elfelejtkeztél megszabadító Istenedről, és nem emlékeztél meg erős kőszáladról, ez okért ültetél gyönyörűséges ültetéseket, és idegen vesszőt plántáltál beléjük;

11 amely napon elültetted, körül sövényezéd, és reggelre magodat felvirágoztatád, de nem lészen aratás sebeidnek és nagy fájdalmadnak napján.

Izráel elleni jövendölés

12 Jaj a sok nép zúgásának, akik úgy zúgnak, mint a tenger zúgása, és a népségek háborgásának, akik háborognak, mint erős vizek!

13 A népségek, mint sok vizek háborgása, úgy háborognak, de megdorgálja azt, és elfut messzire, és elragadtatik, mint a hegyek polyvája szél előtt, és mint pozdorja a forgószél előtt. Jób 21,18

14 Estének idején rémülés száll reájuk, és minekelőtte megvirrad, nem lesznek: ez jutalmuk pusztítóinknak és sorsok rablóinknak.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában