JÁNOS JELENÉSEKRŐL

14. fejezet

A száznegyvennégyezer a Sionon

1 És látám, és íme, egy Bárány áll vala Sion hegyén, és ővele száznegyvennégyezren, akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve. Jel 5,6-9; Jn 1,29; Jel 3,12

2 És hallék szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását és mint nagy mennydörgésnek szavát, és hallám hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáznak vala, Jel 1,15; Jel 5,8

3 és énekelnek vala mintegy új éneket a királyi szék előtt és a négy lelkes állat előtt és a vének előtt, és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a száznegyvennégyezer, akik áron vétettek meg a földről. Jel 5,9; Jel 4,2-8; 1Pt 1,18.19

4 Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek. Ezek azok, akik követik a Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül. 1Pt 1,18.19; 1Kor 6,20

5 És az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt feddhetetlenek. Zsolt 32,2; Sof 3,13

A három angyal intése

6 És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek,

7 ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait! Jel 15,4; ApCsel 14,15

8 És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Ésa 21,9; Jer 51,8; Jel 16,19; 17,5; 18,2; Jel 17,2

9 És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára, vagy kezére, Jel 13,16

10 az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt.

11 És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön-örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Jel 18,18; 19,3; Jel 13,16

12 Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Jel 13,10

13 És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja vala nékem: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Jel 21,3.4; Jel 22,12; 2Thessz 1,6-10

Vidám aratás és rettenetes ősz

14 És látám, és ímé, vala egy fehér felhő, és a felhőn üle valaki, hasonló az Emberfiához, a fején aranykorona és a kezében éles sarló. Jel 1,13

15 És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala: Indítsd a sarlódat, és arass, mert a földnek aratnivalója megszáradt. Jóel 3,13; Mt 13,39

16 Bocsátá azért, aki a felhőn ül vala, az ő sarlóját a földre, és learattaték a föld.

17 És más angyal jöve ki a mennyben való templomból, s annál is éles sarló vala.

18 Más angyal is jöve ki az oltártól, akinek hatalma vala a tűzön, és kiálta nagy szóval annak, akinél vala az éles sarló, ezt mondván: Bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőlőinek gerezdeit, mert megértek annak szőlői. Jóel 3,13

19 Bocsátá azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőlőit megszedé, és veté az Isten haragjának nagy borsajtójába. Jel 19,15; Ésa 63,3

20 És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig ezerhatszáz futamatnyira.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában