JÁNOS JELENÉSEKRŐL

21. fejezet

Új ég, új föld, új Jeruzsálem

1 Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és a tenger többé nem vala. Ésa 65,17; 66,22; 2Pt 3,13

2 És én, János, látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. Gal 4,26; Zsid 11,10; 12,22; 13,14; 2Kor 11,2; Ef 5,25-27

3 És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Ímé, az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. 2Kor 6,16; Ez 37,27

4 És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Jel 7,17; Ésa 25,8; Jel 20,14; 1Kor 15,26.54; Ésa 35,10

5 És monda az, aki a királyi széken ül vala: Ímé, mindent újjáteszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. Jel 4,2; 20,11; Ésa 43,19; 2Kor 5,17

6 És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Jel 16,17; Jel 1,8; 22,13; Ésa 41,4; 44,6; Jel 22,17; Ésa 51,1; Jn 4,10.14; 7,37

7 Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.

8 A gyáváknak pedig és hitetleneknek és utálatosoknak és gyilkosoknak és paráznáknak és bűbájosoknak és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Jel 22,15; 1Kor 6,9; Gal 5,21; Ef 5,5; 1Tim 1,9.10; Jel 2,11; 20,14

9 És jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét. Jel 15,1.6.7; Jel 21,2; Jel 19,7

10 És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Jel 21,2; Gal 4,26; Zsid 12,22

11 Benne vala az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz.

12 És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal és felírott nevek, amelyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei: Ez 48,31-34

13 napkeletről három kapu, északról három kapu, délről három kapu, napnyugatról három kapu.

14 És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei. Ef 2,20; Mt 10,2-4

15 Aki pedig énvelem beszéle, annál vala egy aranyvessző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát. Ez 40,3; Zak 2,1

16 És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő.

17 És megméré annak kőfalát száznegyvennégy singre, ember mértékével, azaz angyaléval.

18 És kőfalának rakása jáspisból vala, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló.

19 És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis, a második zafir, a harmadik kálcédon, a negyedik smaragd,

20 az ötödik sárdonix, a hatodik sárdius, a hetedik krizolitus, a nyolcadik berillus, a kilencedik topáz, a tizedik krisopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt.

21 A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy: minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala, és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg.

22 És templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a Bárány.

23 És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke* a Bárány. Jel 22,5; Ésa 60,19.20; Zak 14,7

24 És a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. Ésa 60,3

25 És annak kapui be nem záratnak nappal (éjszaka ugyanis ott nem lesz). Ésa 60,11; Ésa 60,20; Zak 14,7

26 És a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik. Ésa 60,11

27 És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a Bárányé. Jel 21,8; 22,15; Jel 3,5; 13,8; 20,12; 2Móz 32,32; Zsolt 69,29; Fil 4,3

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában