Ésaiás

35. fejezet

Isten népének dicsősége a szenvedések után

1 Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság, és virul, mint őszike.

2 Virulva virul, és örvend ujjongva, a Libanon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége. Meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét. Ésa 40,5.9; 60,1

3 Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket! Jób 4,4

4 Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, aki megfizet, ő jő, és megszabadít titeket. Ésa 40,10; 59,20

5 Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak. Mt 11,5

6 Akkor ugrándoz, mint szarvas, a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. Ésa 43,19; 48,21

7 És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá. A sakálok lakhelyén, ahol feküsznek, fű, nád és káka terem. Ésa 49,10

8 És lesz ott ösvény és út, és szentség útjának hívatik. Tisztátalan nem megy át rajta, hisz csak az övék az. Aki ez úton jár, még a bolond se téved el. Ésa 49,11; 62,10; 52,2.11; Ez 44,9; Ésa 42,16

9 Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta. Ésa 11,6.7; 65,25

10 Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek. És örök öröm fejükön, vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Ésa 51,11; Zsolt 126,1.2

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában