Ésaiás

11. fejezet

A Messiás és az ő békéje

1 És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik. Ésa 6,13; Zak 6,12; ApCsel 13,22.23; Jel 5,5

2 Akin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Mt 3,16

3 És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik.

4 Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai lehével megöli a hitetlent. Zsolt 72,2-14; Jób 4,9; 2Thessz 2,8; Jel 2,16

5 Derekának övedzője az igazság lészen, és veséinek övedzője a hűség. Ésa 59,17

6 És lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlánkölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kis gyermek őrzi azokat. Ésa 65,25

7 A tehén és medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik.

8 És gyönyörködik a csecsszopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliszkusz lyuka felett terjengeti kezét.

9 Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. Ez 34,25; Jer 31,34

A nép szétszórtjainak megváltása

10 És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lészen, eljőnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen. Ésa 2,2.3; Mik 4,1.2; Róm 15,12; Ésa 42,6

11 És lesz ama napon: az Úr másodszor nyújtja ki kezét, hogy népe maradékát megvegye, amely megmaradt Asszíriától, Egyiptomtól, Pathrosztól, Szerecsenországtól, Elámtól, Sinártól, Hamáthtól és a tenger szigeteitől.

12 És zászlót emel a pogányok előtt, és összegyűjti Izráel elszéledt fiait, és Júdának szétszórt leányait egybegyűjti a földnek négy szárnyairól. Ésa 43,5; 66,18; Jer 30,10; 5,26; Hós 1,11.12; Mik 5,3

13 Megszűnik Efraimnak irigysége, és Júdából a gyűlölködők kivágattatnak, Efraim nem irigykedik Júdára, és Júda sem támad többé Efraimra. Ésa 9,21

14 És repülnek a filiszteusoknak hátára napnyugat felé, és kelet fiaiban együtt vetnek zsákmányt, és kezet vetnek Edomra és Moábra, és az ammoniták engednek nékik.

15 És az Úr megátkozza Egyiptom tengerének nyelvét, és kezét felemeli az Eufráth fölé erős szárasztó szélben, és hét patakra csapja azt, és népét sarus lábbal vezeti át,

16 És csinált út lészen népe maradékának, amely megmaradt Asszíriától, amint volt Izráelnek, mikor kijött Egyiptomnak földjéből. 2Móz 14,29

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában