PÁL II. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

6. fejezet

Pál a maga példájával biztat

1 Mint együttmunkálkodók intünk is, hogy hiába ne vettétek légyen az Isten kegyelmét. 1Kor 3,9; 2Kor 5,20

2 Mert ő mondja: Kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Ímé, itt a kellemetes idő, ímé, itt az üdvösség napja. Ésa 49,8; Lk 4,19.21

3 Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék! Mt 18,6

4 Hanem ajánljuk magunkat mindenben mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, 2Kor 4,2; 1Kor 4,1

5 vereségben, tömlöcben, háborúságban, küszködésben, virrasztásban, böjtölésben, 2Kor 11,23.27

6 tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, Szentlélekben, tettetés nélkül való szeretetben, 1Tim 4,12

7 igazmondásban, Isten erejében az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel, Ef 1,13; 1Kor 2,4; Ef 6,11-18

8 dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által, mint hitetők és igazak,

9 mint ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint megholtak és ím élők, mint ostorozottak és meg nem ölettek, 2Kor 4,10.11; 1Kor 15,30.31; Zsolt 118,18

10 mint bánkódók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók és mindennel bírók. Mt 5,12; ApCsel 5,41; 2Kor 8,9; Fil 2,17

Az apostol óv a hitetlenekkel való közösségtől

11 A mi szánk megnyílt tinéktek, korinthusiak, a mi szívünk kitárult.

12 Nem mibennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben.

13 Viszonzásul (mint gyermekeimnek szólok) tárjátok ki ti is szíveteket! 1Kor 4,14

14 Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak, vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? 5Móz 7,2; 1Kor 7,39; Ef 5,11

15 És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? 1Kor 10,21; 1Kor 10,21

16 Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. 1Kor 3,16; 3Móz 26,12

17 Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el – azt mondja az Úr –, és tisztátalant ne illessetek, és én magamhoz fogadlak titeket, Ésa 48,20; 52,11; Jel 18,4

18 és leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá – azt mondja a mindenható Úr. Jer 31,19.33; 32,38; Jel 21,3.7

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában