JÁNOS JELENÉSEKRŐL

4. fejezet

Isten felséges volta és imádása a trón körül

1 Ezek után látám, és ímé, egy megnyílt ajtó vala a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. Jel 1,10

2 És azonnal elragadtatám lélekben: és ímé, egy királyi szék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyi székben. Ésa 6,1

3 És aki üle, tekintetére nézve hasonló vala a jáspis és sárdius kőhöz, és a királyi szék körül szivárvány vala, látszatra smaragdhoz hasonló. Ez 1,28

4 És a királyi szék körül huszonnégy királyi szék vala, és a királyi székekben látám ülni a huszonnégy vént fehér ruhákba öltözve, és a fejükön aranykoronák valának. Jel 11,16

5 A királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jőnek vala ki. És hét tűzlámpás ég vala a királyi szék előtt, amely az Istennek hét lelke. Jel 1,4; 5,6

6 És a királyi szék előtt üvegtenger vala, hasonló a kristályhoz; és a királyi szék közepette és a királyi szék körül négy lelkes állat, szemekkel teljesek elöl és hátul. Jel 15,2; Jel 5,6

7 És az első lelkes állat hasonló vala az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arca vala, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló vala a repülő sashoz. Ez 1,5-14

8 És a négy lelkes állat, amelyek közül mindeniknek hat-hat szárnya vala, köröskörül és belül teljes vala szemekkel, és meg nem szűnik vala nappal és éjjel ezt mondani: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki vala, és aki van, és aki eljövendő. Ésa 6,2.3; Jel 1,4

9 És mikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökkön-örökké él,

10 leesik a huszonnégy vén az előtt, aki a királyi székben ül, és imádja azt, aki örökkön-örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván:

11 Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek. Jel 5,12

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában