JÁNOS JELENÉSEKRŐL

3. fejezet

Krisztus levele a sárdisi gyülekezethez és felvigyázójához

1 A sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Jel 1,16

2 Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik haló félben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Jak 5,19.20

3 Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg! Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Mt 24,42-44; 1Thessz 5,2

4 De van Sárdisban egy kevés neved, azoké akik nem fertőztették meg a ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra.

5 Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt. Jel 13,8; 20,12; 21,27; 2Móz 32,32; Zsolt 69,29; Fil 4,3; Mt 10,32; 25,31-40

6 Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!

Krisztus levele a filadelfiai gyülekezethez és felvigyázójához

7 A filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja: Ésa 22,22

8 Tudom a te dolgaidat (ímé, adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.

9 Ímé, én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Ímé, azt művelem, hogy azok eljöjjenek, és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Jel 2,9

10 Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.

11 Ímé, eljövök hamar! Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat! Jel 2,25; Jel 2,10

12 Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom őreá az én Istenemnek nevét és az én Istenem városának nevét: az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Jel 14,1; Jel 21,2.10; Gal 4,26; Zsid 11,10; 12,22; 13,14; Jel 2,17; 22,4

13 Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!

Krisztus levele a laodiceai gyülekezethez és felvigyázójához

14 A laodiceabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete: Jel 19,11; Jn 1,1-3; Kol 1,15

15 Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál vagy hév.

16 Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.

17 Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen:

18 Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Jel 7,13

19 Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg! Zsid 12,6; Jak 1,12

20 Ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő énvelem.

21 Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyi székében.

22 Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában