Sofóniás

3. fejezet

Fenyegetés Jeruzsálem ellen

1 Jaj az ellenszegülőnek és undoknak, az erőszakos városnak!

2 Nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített.

3 Fejedelmei olyanok benne, mint az ordító oroszlánok, bírái, mint az esvte járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton.

4 Prófétái hivalkodók, hitető férfiak, papjai megfertőztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen. Jer 23,11.32; Hós 9,7

5 Az Úr igaz őbenne, nem cselekszik hamisságot, reggelről reggelre napfényre hozza ítéletét, nem mulasztja el. De nem ismeri a szégyent a gonosz!

6 Nemzeteket irtottam ki; elpusztultak tornyaik; feldúltam falvaikat, nincs, aki átmenjen rajtuk. Elromboltattak városaik, egy ember sincs bennük, nincsen lakosuk.

7 Mondtam: Csak félj engem, vedd fel a fenyítéket! (Akkor nem irtatott volna ki lakhelye, mindaz, amit felőle végeztem.) Mégis mihelyt felvirradtak, rosszra indították minden cselekedetüket.

8 Azért várjatok rám – azt mondja az Úr –, míg prédára kelek, mert elvégeztem, hogy egybegyűjtöm a népeket, hogy összeszedem az országokat, hogy kiöntsem rájuk búsulásomat, haragomnak egész hevét, mert gerjedezésem tüzében emésztetik meg az egész föld!

A messiási kor vigasztaló ígérete

9 Akkor változtatom majd a népek ajkát tisztává, hogy mind segítségül hívják az Úr nevét, hogy egy akarattal szolgálják őt.

10 Kús folyóvizein túlról hozzák imádóim, szétszórt népemnek leányai ételáldozatomat nékem. Zsolt 68,32

11 Azon a napon nem szégyenülsz meg egyetlen cselekedetért sem, amelyekkel vétkeztél ellenem, mert akkor eltávolítom körödből azokat, akik kérkedve örvendeznek benned, és nem kevélykedel többé az én szent hegyemen.

12 És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében.

13 Izráel maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket.

14 Énekelj, Sionnak leánya, harsogj, Izráel, örvendj és teljes szívvel vigadj, Jeruzsálem leánya!

15 Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet, Izráel királya, az Úr, közötted van, nem látsz többé gonoszt!

16 Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek: Ne félj! Ne lankadjanak kezeid, Sion! Ésa 41,10; 43,1

17 Az Úr, a te Istened közötted van, erős ő, megtart. Örül terajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked.

18 Az ünnep miatt bánkódókat egybegyűjtöm, akik közüled valók, gyalázat terhe van rajtuk.

19 Ímé, én elbánok minden te nyomorgatóddal abban az időben, és megtartom a sántát, és összeszedem a szétszórtakat, és híresekké és nevesekké teszem őket az ő gyalázatuknak egész földjén. Mik 4,6.7

20 Abban az időben elhozlak titeket, és akkor összeszedlek titeket, mert nevesekké és híresekké teszlek titeket a földnek minden népe között, mikor megfordítom a ti fogságotokat a ti szemetek előtt – azt mondja az Úr. Zsolt 126,1.2

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában