EZÉKIEL KÖNYVE

5. fejezet

Isten büntetése Jeruzsálem felett

1 És te, embernek fia, végy magadnak éles kardot, borbélyok beretvájául vedd azt magadnak, és vond el azt a te fejeden és szakálladon! És végy magadnak mérő serpenyőket, és oszd el szőrüket!

2 Harmadrészét tűzben égesd meg a város közepette, midőn betelnek a megszállásnak napjai! Azután vedd a harmadrészét, vagdald apróra a karddal a város körül, és harmadrészét szórd oda a szélnek, és én kardot vonszok utánuk. 5Móz 28,64-67

3 És végy ki innét szám szerint keveset, és kösd be azokat ruhád csücskébe!

4 És ezekből ismét végy ki, és vesd azokat a tűz közepébe, és égesd meg a tűzben! Ebből megyen tűz Izráel egész házára.

5 Így szól az Úr Isten: Ez Jeruzsálem, a pogányok közibe helyeztettem őt, és körülte a tartományokat. JSir 1,1

6 De pártos volt törvényeim iránt, gonoszabbul, mint a pogányok, és rendeléseim iránt inkább, mint a tartományok, amelyek körülte vannak, mert törvényeimet megutálták, és rendeléseimben nem jártak. Ésa 1,4; 10,5.7

7 Azért így szól az Úr Isten: Amiért ti pártosabbak valátok, mint a pogányok, akik körültetek vannak, rendeléseimben nem jártatok, és törvényeimet nem cselekedtétek, sőt csak a pogányok törvényei szerint is, akik körültetek vannak, nem cselekedtetek, JSir 4,6

8 ez okért így szól az Úr Isten: Ímé, én is ellened leszek, és teszek közötted ítéletet a pogányok szeme láttára.

9 És cselekszem rajtad azt, mit soha nem cselekedtem, és minéműt nem cselekszem többé minden te utálatosságidért.

10 Azért az apák egyék meg fiaikat teközötted, és a fiak egyék meg apáikat, és cselekszem rajtad ítéletet, és szétszórom minden maradékodat a szél minden irányába. 5Móz 28,53; JSir 4,10

11 Ezért, élek én – szól az Úr Isten –, bizonyára, mivelhogy szenthelyemet megfertőztetted minden undokságaiddal és minden utálatosságaiddal, azért én is elfordítom rólad irgalom nélkül szememet, s én sem könyörülök rajtad. Ez 7,4

12 Harmadrészed döghalállal hal meg, és éhség miatt pusztul el közötted, és harmadrészed fegyver miatt hull el körülötted, és harmadrészedet szétszórom a szél minden irányába, és kardot vonszok utánuk. Jer 15,2

13 És teljessé lesz haragom, s nyugtatom rajtuk búsulásomat, s vigasztalást veszek. És megértik, hogy én, az Úr szóltam buzgó szerelmemben, mikor betöltöm búsulásomat rajtuk. JSir 2,17; 4,11

14 És teszlek pusztasággá és gyalázattá a pogányok között, akik körülted vannak, minden melletted elmenő szeme láttára.

15 És leszel gyalázat és csúfság, példa és eliszonyodás a pogányoknak, akik körülted vannak, mikor ítéletet tartok fölötted haraggal és búsulással és búsult feddésekkel – én, az Úr mondottam. 5Móz 28,37

16 Mikor bocsátom az éhség gonosz nyilait rájuk, hogy pusztítsanak, amelyeket a ti pusztítástokra fogok bocsátani. És éhséget halmozok fölétek, és eltöröm köztetek a kenyér botját.

17 És bocsátok reátok éhséget és gonosz vadállatokat, hogy gyermektelenné tegyenek, és döghalál és vérontás megy át rajtad, és fegyvert hozok reád – én, az Úr mondottam.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában