EZÉKIEL KÖNYVE

6. fejezet

A bálványimádó ország elpusztulása

1 És lőn az Úrnak szava énhozzám, mondván:

2 Embernek fia, vesd tekintetedet Izráel hegyeire, és prófétálj ellenük!

3 És mondjad: Izráel hegyei, halljátok meg az Úr Isten beszédét! Ezt mondja az Úr Isten a hegyeknek és a halmoknak, a mélységeknek és a völgyeknek: Ímé, én fegyvert hozok reátok, és elvesztem a ti magaslataitokat.

4 És elpusztulnak oltáraitok, és összetörnek naposzlopaitok, és elhullatom sebesültjeiteket bálványaitok előtt. 3Móz 26,30

5 És vetem az Izráel fiainak holttesteit bálványaik elé, és szétszórom csontjaitokat oltáraitok körül.

6 Minden lakóhelyeteken a városok elpusztuljanak, és a magaslatok elvesszenek, hogy elpusztuljanak, és rommá legyenek oltáraitok, és törjenek össze és legyenek semmivé bálványaitok, és kivágattassanak naposzlopaitok, és eltöröltessenek csinálmányaitok!

7 És elhulljon a sebesült közöttetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

8 De maradékot hagyok, hogy legyenek közületek, akik megmenekedtek a fegyvertől a pogányok közt, mikor szétszórattok a tartományokban. Ez 5,1-5

9 Akkor megemlékeznek énrólam menekültjeitek a pogányok közt, kik közé fogságba vitetének, mert megtörtem parázna szívüket, mely tőlem elszakadt, és bálványaikkal paráználkodó szemeiket, és megundorodnak önmaguk előtt a gonoszságokért, melyeket cselekedtek minden utálatosságuk szerint. Hós 5,15

10 És megismerik, hogy én vagyok az Úr. Nem hiába mondottam, hogy megcselekszem velük e gonoszt.

11 Így szólt az Úr Isten: Csapj tenyeredbe, toppants lábaddal, és mondd: Jaj az Izráel háza minden gonosz utálatosságáért, mert fegyver, éhség és döghalál miatt hullanak el. Ez 5,12

12 Aki messze van, döghalál miatt hal meg, aki közel van, fegyver miatt esik el, és aki megmaradt biztonságban, éhség miatt hal meg. És teljessé teszem búsulásomat rajtuk.

13 És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor sebesültjeik ott lesznek bálványaik között az ő oltáraik körül, minden magas halmon, minden hegyeknek tetein, minden zöld fa alatt és minden lombos terpentinfa alatt, ahol csak kedves illatot adának minden bálványaiknak. 2Kir 17,10-11; Ésa 57,5

14 Kinyújtom azért kezemet reájuk, és teszem a földet kietlen pusztasággá, a pusztától fogva Dibláig minden lakóhelyükön. Hadd tudják meg, hogy én vagyok az Úr!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában