EZÉKIEL KÖNYVE

7. fejezet

Isten rettenetes büntetései Izráelen

1 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 És te, embernek fia! – így szól az Úr Isten Izráel földjének – Vége! Eljött a vég a föld négy szárnyára!

3 Immár itt a vég rajtad, s bocsátom haragomat reád, és megítéllek útjaid szerint, és vetem reád minden utálatosságodat.

4 És nem kedvez az én szemem néked, sem meg nem szánlak, hanem a te útjaidat vetem reád, és utálatosságaid közötted lesznek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Ésa 45,5; 5Móz 28,15-68

5 Így szól az Úr Isten: Ímé, veszedelem, egyetlen veszedelem, ímé, eljött.

6 Vég jött, eljött a vég, fölserkent ellened, ímé, eljött!

7 Eljött a végzet reád, földnek lakosa! Eljött az idő, közel a nap, rémülés és nem víg éneklés a hegyeken.

8 Most rövid időn kiöntöm búsulásomat reád, és teljessé teszem haragomat rajtad, és megítéllek útjaid szerint, és rád vetem minden utálatosságodat. 2Kir 25,1-11

9 És nem kedvez az én szemem, sem meg nem szánlak. Útjaid szerint fizetek tenéked, és a te utálatosságaid közötted lesznek. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki ver. Jer 15,1-6; 25,8-11

10 Ímé, a nap, ímé, eljött, kisarjadt a végzet, kivirágzott a vessző, kivirult a kevélység.

11 Az erőszakosság a gonoszság vesszejévé nőtt fel, nincs semmi meg belőlük, sem sokaságukból, sem tömegükből, s nincs egy jaj is miattuk!

12 Eljött az idő, elközelgett a nap. A vevő ne örüljön, az eladó ne szomorkodjék, mert harag jön minden sokaságára.

13 Mert az eladó eladott jószágához nem térhet vissza többé, még ha élve az élők közt maradna is, mert a jövendölés az ő egész sokasága ellen vissza nem tér, és vétke miatt senki sem lehet hosszú életű.

14 Kürtöljetek a kürttel, és készítsetek el mindent! Ám nincsen, aki harcra menjen, mert haragom minden ő sokasága ellen.

15 A fegyver kívül, a döghalál és éhség belül: aki a mezőn van, fegyver miatt hal meg, és aki a városban, azt éhség és döghalál emészti meg.

16 És menekülnek menekültjeik, és lesznek a hegyeken, mint a völgyek galambjai. Mindnyájan nyögvén, ki-ki vétke miatt.

17 Minden kéz elerőtlenül, és minden térd elolvad, mint a víz.

18 Felövezkednek zsákkal, és befedi őket rettegés, és minden orcán szégyen, és mindnyájuk fején kopaszság. Ésa 15,2.3; Ám 8,10

19 Ezüstjüket az utcákra vetik, és aranyuk szenny lesz előttük. Ezüstjük s aranyuk meg nem szabadíthatja őket az Úr búsulásának napján. Lelküket azzal jól nem lakatják, s hasukat meg nem tölthetik, mert csábítójuk volt az a vétekre. Péld 11,4; Sof 1,18

20 És a belőle készült drága ékességeket kevélykedésre használják, és utálatosságuk képeit, undokságaikat abból csinálták, azért tettem előttük azt szennyé. Ez 20,18

21 És adom azt az idegenek kezébe zsákmányul, és a föld hitetleninek prédául, hadd fertőztessék meg.

22 És elfordítom tőlük arcomat, hadd fertőztessék meg szenthelyemet, s betörjenek belé a rontók és megfertőztessék. 2Kir 25,9

23 Készítsd a láncot! Mert a föld tele van véres ítélettel, és a város tele van erőszakossággal. Jer 27,2; 2Kir 21,16

24 És elhozom a pogányok leggonoszabbjait, hadd foglalják el házaikat! S véget vetek a hatalmasok kevélységének, s fertőzött lesz templomuk.

25 Rettegés jött el, s keresnek békét, és nincs.

26 Egy romlás a másikra jő, és egy hír után más támad, s kérnek látást a prófétától, ám törvény nem lesz a papnál, sem tanács a véneknél. JSir 2,9

27 A király szomorkodik, a fejedelem irtózatba öltözik, s a föld népének kezei megdermednek. Útjuk szerint cselekszem velük, ítéletük szerint ítélem meg őket. Hadd tudják meg, hogy én vagyok az Úr! 2Kir 25,7

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában